Skip to main content

Tranh luận - Vai trò của DReps trong CIP-1694

Ngày 27 tháng 03 năm 2023

GIỚI THIỆU

Khi chúng ta đưa Cardano tiến vào thời đại Voltaire với CIP-1694 1, chúng ta bắt gặp nhiều điều chưa từng được biết đến. Quá trình tạo ra một hình thức quản trị hoàn toàn mới tuân thủ tầm nhìn của cộng đồng Cardano đồng thời hiệu quả và có thể sử dụng được là một công việc to lớn. Và nếu chúng ta trung thực với chính mình, có thể sẽ cần nhiều nỗ lực, thay đổi và chỉnh sửa để làm cho đúng.

Các cuộc thảo luận cởi mở về các khái niệm được sử dụng trong CIP-1694 là một cách giúp cung cấp thông tin và củng cố các quy trình sáng tạo này.

Vì vậy, trong bài đăng này, tôi sẽ cố gắng giải quyết một số vấn đề mà tôi gặp phải với khái niệm về DReps.

Tóm tắt mô hình quản trị CIP-1694

Theo những gì tôi hiểu về CIP-1694, việc quản trị Cardano được đề xuất sẽ được thực hiện (hầu hết) bởi 3 nhóm chính. Các nhóm này là

  1. Ủy Ban Hiến Pháp (CC)
  2. Đại Diện Được Ủy Quyền (DReps)
  3. Người Vận hành pool (SPO)

Theo mặc định, các SPO nhận được phiếu bầu về một số vấn đề của Cardano, chẳng hạn như cập nhật phần mềm node mới. Quyết định lựa chọn triển khai (hoặc không) của SPO sẽ là một cuộc bỏ phiếu. Do đó, việc công nhận điều này và biến nó thành chính thức là điều hợp lý. Điều này có ý nghĩa với tôi.

CC dường như có một vai trò kép. Đầu tiên với tư cách là một 'cơ quan lâm thời' để nhận quyền kiểm soát từ người sáng lập hiện tại được chuyển giao trong quá trình chuyển đổi sang giao thức quản trị mới. Cũng như tiếp tục đóng vai trò để kiểm tra và cân bằng trong hệ thống bỏ phiếu mới để phê chuẩn hiến pháp Cardano và giảm nguy cơ mắc sai lầm cũng như tập trung quyền lực. Nó thực hiện điều này bằng cách đảm bảo không một cá nhân và/hoặc nhóm nào có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với việc ra quyết định đi ngược lại hiến pháp của Cardano. Nó cũng cung cấp sự chuyển đổi quyền lực suôn sẻ từ hiện tại sang thời đại Voltaire. Rất nhiều chi tiết tốt sẽ được giải quyết ở đây, nhưng nhìn chung, thật hợp lý khi có điều này.

Mặt khác, vai trò của DReps có vẻ mơ hồ và hơi sai lệch. Tôi không thể xác định rõ ràng vai trò của họ do sự không nhất quán giữa mô tả, chức năng và kỳ vọng của vai trò đó. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này.

DReps thực tế và kỳ vọng

Cách trình bày vai trò DReps trong CIP-1694 về cơ bản giống với SPO, ngoại trừ bạn ủy quyền quyền biểu quyết quản trị thay vì quyền biểu quyết đồng thuận của mình. DReps sau đó được cho là sử dụng quyền biểu quyết tổng hợp này để bỏ phiếu thay bạn trong các vấn đề quản trị. Điều này tạo ra ảo tưởng rằng nó được mô phỏng theo hệ thống dân chủ đại diện hiện diện trong nền chính trị phi tiền điện tử hàng ngày. Điều này là sai.

Trong nền dân chủ đại diện thông thường, các đại diện cạnh tranh cho một vị trí nắm giữ quyền biểu quyết được xác định trước. Ví dụ, họ đại diện cho một khu vực trong quốc hội. Sau khi được bầu, họ được kỳ vọng sẽ đại diện cho cả khu vực chứ không chỉ những người đã bỏ phiếu cho họ. Tất cả họ thường có quyền biểu quyết giống như các đại diện khác và quyền đó bị hạn chế theo cách mà một cá nhân không thể có đủ quyền để tự mình đề xuất, bỏ phiếu và thông qua luật.

Hệ thống DReps hiện tại là một ví dụ về các nhóm vận động hành lang vì lợi ích đặc biệt vận hành hệ thống sau đó là nền dân chủ đại diện, vì họ chỉ đại diện và sử dụng phiếu bầu từ những người ủng hộ họ. Mỗi DRep sẽ có lượng quyền biểu quyết khác nhau.

Sẽ có một thông số K giới hạn số lượng quyền biểu quyết mà DReps đạt được không? Làm cách nào để bạn kiểm tra xem DRep X của bạn có phải là DRep Y và/hoặc Z không? Làm cách nào để mạng kiểm tra xem một người có đang tạo danh tính DRep giả để tập trung tất cả quyền biểu quyết không?

Khi nói đến 1 Lovelace = 1 Phiếu bầu, chúng ta không thể cho rằng giới hạn vật lý (chẳng hạn như giới hạn đại diện khu vực hoặc dân số cho khu vực đó) của nền dân chủ đại diện thông thường chỉ ở đó. Điều chúng ta phải giả định là “nếu có kẽ hở để đạt được quyền lực, thì sẽ có kẻ lợi dụng nó”.

Sau đó, có vấn đề với khái niệm về ngưỡng biểu quyết DRep. Để phê chuẩn nhiều hành động quản trị, phải có ngưỡng phiếu bầu tối thiểu từ DReps đối với đề xuất. Nguồn: CIPs/README.md tại voltaire-v1 · JaredCorduan/CIPs · GitHub

Nếu tất cả chúng ta trao cho DRep tất cả quyền biểu quyết của mình và họ KHÔNG bỏ phiếu thì điều đó có thể làm tê liệt hệ thống. Điều này có nghĩa là DReps với các đoàn đại biểu lớn đáng kể PHẢI bỏ phiếu (vì không có lựa chọn nào để bỏ phiếu trắng) ngay cả trong các lĩnh vực và vấn đề mà họ có thể lưu ý. Điều này lại mâu thuẫn trực tiếp với một phần khác của CIP-1694 quy định rằng:”DReps có thể chọn bỏ phiếu trắng đối với các thay đổi tham số nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của họ. “ Nguồn: CIPs/README.md tại voltaire-v1 · JaredCorduan/CIPs · GitHub

Ngoài ra, việc không sử dụng quyền biểu quyết được ủy quyền của họ sẽ làm giảm khả năng phục hồi của giao thức và làm cho các vectơ tấn công quản trị trở nên khả thi hơn đối với những kẻ xấu. Vì vậy, chúng ta có hợp lý không khi mong đợi mọi DRep tham gia vào mọi quyết định?

Các mô hình mới cho vai trò DReps

Sẽ hợp lý hơn nhiều nếu tạo ra các 'lĩnh vực' đại diện. Tất cả các DRep quan tâm và đủ tiêu chuẩn để ứng cử vào các vị trí đó đều phải cạnh tranh với nhau. Mỗi “khu vực” có thể có X số vị trí DRep và mỗi vị trí có quyền biểu quyết như nhau. Sau đó, mạng tổ chức các cuộc bầu cử DRep cho các vị trí đó và những người có nhiều phiếu bầu nhất sẽ có được các vị trí đó và đại diện cho lợi ích của mọi người, không chỉ một nhóm. Các vùng này có thể dựa trên các nhóm Thông số Giao thức CIP như được định nghĩa cũng như thêm các 'lĩnh vực' khác cần quản trị. Điều này chuyên môn hóa hiệu quả các DRep yêu cầu họ chỉ được thông báo về lĩnh vực chuyên môn của họ thay vì mong đợi mọi DRep đều tham gia và biết mọi thứ về mọi vấn đề của Cardano … mọi lúc. Chúng ta có thể mong đợi rằng mô hình chuyên môn hóa như vậy sẽ mang lại cho chúng ta kết quả chất lượng cao hơn nhờ chuyên môn trong lĩnh vực cũng như khả năng bỏ phiếu tốt hơn. Do đó, có khả năng phục hồi mạng tốt hơn trước các cuộc tấn công.

Một lợi ích khác của mô hình như vậy có thể là tăng nhóm thành viên cộng đồng Cardano sẵn sàng cam kết thời gian của họ để quản lý, vì một số 'lĩnh vực' sẽ là cam kết bán thời gian. Nó cũng cho phép mạng xác định và đặt các ưu đãi khác nhau cho các 'lĩnh vực' DRep khác nhau nếu chúng ta thiếu DRep. Ví dụ: chúng ta có thể có nhiều DRep cạnh tranh cho vị trí DRep kinh tế không được trả lương trong khi chúng ta phải trả tiền khuyến khích để có được DRep nghiên cứu đủ điều kiện (chỉ là một ví dụ thôi!).

Một giải pháp thay thế có thể là mọi ví được ủy quyền đều được coi là độc lập (chỉ tự bỏ phiếu), trừ khi bạn đăng ký làm DRep để những người khác có thể ủy quyền cho bạn. Bằng cách này, bất kỳ chủ sở hữu ADA nào cũng có thể bỏ phiếu ngay cả khi không có DRep, chỉ bằng cách có ví (không cần thực hiện hành động nào khác). Về cơ bản, nó là sự kết hợp giữa dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp trong một hệ thống. Bằng cách này, nếu thử nghiệm DRep thất bại, chúng ta ngay lập tức có nền dân chủ trực tiếp làm cơ sở cho đến khi chúng ta quyết định xây dựng một thứ khác. Và nếu phương pháp DReps hợp lý, chúng ta sẽ quyết định đi theo con đường đại diện chỉ theo thói quen bỏ phiếu của mình thay vì một số kế hoạch lớn cho hệ thống này hay hệ thống khác.

KẾT LUẬN

Không giống như chính trị thực sự, quản trị kỹ thuật số không có ranh giới vật lý rõ ràng cũng như không có thực tế hữu hình về tình trạng con người hạn chế khả năng về những gì có thể được thực hiện. Đây là một điều tuyệt vời vì nó mang đến cho chúng ta nhiều lựa chọn mà trước đây không có. Tuy nhiên, nó buộc chúng ta cũng phải tạo ra một số ranh giới để hệ thống mới được an toàn, công bằng và hiệu quả nhất có thể. Đặt những ranh giới mới đó vào đúng vị trí có thể tạo ra sự khác biệt giữa tình trạng trì trệ hoặc thích ứng hàng loạt. Vì vậy, hãy đặt nhiều câu hỏi trong khi chúng ta vẫn có lợi ích của một khởi đầu mới.

Ngoài ra, chúng ta phải nhớ rằng đây là một hệ thống hoàn toàn mới. Chúng ta không cần phải sao chép một số phương pháp quản trị tồi tệ bởi vì đó là cách nó đã được thực hiện cho đến nay. Chúng ta có thể xây dựng những gì phù hợp với chúng ta với tư cách là một cộng đồng và nếu nó rất khác biệt với bất kỳ hệ thống nào khác ngoài đó, chúng ta sẽ đặt cho nó một cái tên mới! Đừng giới hạn bản thân bằng việc cố gắng điều chỉnh các khái niệm được xác định trước nếu chúng không hiệu quả với chúng ta, chỉ cần dồn sức lực của bạn vào việc xây dựng những gì hiệu quả.

Nguồn bài viết tại đây


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới