Skip to main content

Gia tăng thông lượng của Cardano với tập lệnh tham chiếu

Ngày 09 tháng 09 năm 2022

Trong giai đoạn phát triển Basho, sổ cái tiếp tục tối ưu hóa và mở rộng quy mô cho nhu cầu ngày càng tăng. Cùng với việc điều chỉnh thông số và nâng cấp nút, khả năng của Plutus tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định.

Plutus là một ngôn ngữ hợp đồng thông minh đang sống và đang phát triển. Các đề xuất cải tiến Cardano - còn được gọi là CIP - đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phát triển này. Thông qua cơ chế CIP, bất kỳ ai cũng có thể đề xuất cải tiến cho Cardano. CIP khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và đánh giá đề xuất, được duy trì liên tục trên kho lưu trữ GitHub của Quỹ Cardano .

Hãy đi sâu vào hai trong số này. CIP cho đầu vào tham chiếu (CIP-31) và tập lệnh tham chiếu (CIP-33) đã được đệ trình để triển khai trên Cardano và nằm trong số những thứ sẽ được triển khai như một phần của đợt hard fork Vasil vào tháng Sáu. Cùng với các cải tiến khả năng mở rộng khác , những cải tiến này đối với Plutus sẽ tăng cường thông lượng cho các ứng dụng phi tập trung (DApps) tài chính phi tập trung (DeFi), RealFi, các sản phẩm, hợp đồng thông minh và các sàn giao dịch đang xây dựng hoặc hoạt động trên Cardano.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn các CIP này là gì và chúng mang lại lợi ích như thế nào cũng như tối ưu hóa khả năng mở rộng của Cardano.

Đầu vào tham chiếu (Reference inputs)

Kết quả đầu ra giao dịch mang theo dữ liệu , cho phép lưu trữ và truy cập thông tin trên blockchain. Tuy nhiên, các mức dữ liệu này bị hạn chế theo một số cách. Ví dụ: để truy cập thông tin của dữ liệu, bạn phải sử dụng đầu ra mà dữ liệu được đính kèm. Điều này đòi hỏi phải tạo lại một đầu ra đã chi tiêu. Bất kỳ người dùng nào muốn xem dữ liệu không thể sử dụng đầu ra cũ (đã biến mất), mà phải sử dụng đầu ra mới (mà họ sẽ không biết về nó cho đến khối tiếp theo). Trên thực tế, điều này giới hạn một số ứng dụng ở một 'hoạt động' trên mỗi khối, do đó làm giảm hiệu suất mong muốn.

CIP-31 giới thiệu một cơ chế mới để truy cập thông tin trong các kho dữ liệu - một đầu vào tham chiếu. Đầu vào tham chiếu cho phép xem đầu ra mà không cần chi tiêu. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập thông tin được lưu trữ trên blockchain mà không cần chi tiêu và tạo lại các đầu ra giao dịch chưa sử dụng (UTXO).

Các đầu vào tham chiếu cũng cho phép cải tiến quan trọng khác - các tập lệnh tham chiếu.

Tập lệnh tham chiếu (Reference Scripts)

Khi bạn chi tiêu một đầu ra bị khóa bằng tập lệnh Plutus, bạn phải đưa tập lệnh vào giao dịch chi tiêu. Do đó, kích thước của các tập lệnh góp phần vào kích thước giao dịch, ảnh hưởng trực tiếp đến thông lượng của Cardano.

Kích thước tập lệnh lớn gây ra vấn đề cho người dùng vì:

  1. Các giao dịch lớn hơn dẫn đến phí cao hơn.
  2. Các giao dịch có giới hạn về kích thước. Các tập lệnh lớn có thể đạt đến giới hạn. Ngay cả khi một tập lệnh phù hợp, nhiều tập lệnh trong một giao dịch có thể không phù hợp. Điều này gây khó khăn cho việc thực hiện các giao dịch phức tạp dựa vào một số tập lệnh.

CIP-33 đề xuất tập lệnh tham chiếu như một giải pháp khả thi. Đây là khả năng tham chiếu đến một tập lệnh mà không bao gồm nó trong mỗi giao dịch, điều này làm giảm đáng kể sự đóng góp của các tập lệnh vào kích thước giao dịch. tập lệnh tham chiếu trong nhiều giao dịch có thể giảm đáng kể kích thước giao dịch, cải thiện thông lượng và giảm chi phí thực thi tập lệnh.

tập lệnh tham chiếu hoạt động như thế nào?

Ý tưởng là sử dụng các đầu vào và đầu ra tham chiếu mang các tập lệnh thực tế (tập lệnh tham chiếu). Đề xuất tập lệnh tham chiếu loại bỏ việc gửi các tập lệnh được sử dụng thường xuyên vào chuỗi mỗi khi chúng được sử dụng. Thay vào đó, các tập lệnh sẽ có sẵn một cách liên tục trên chuỗi. Điều này có nghĩa là giao dịch không bắt buộc phải gắn kèm tệp lệnh khi sử dụng chúng, chỉ cần nó tham chiếu đến đầu ra chứa các tệp lệnh cần sử dụng.

Cách tiếp cận này tuân theo đề xuất đầu vào tham chiếu (CIP-31 ). CIP-31 xem xét cách cho phép chia sẻ dữ liệu trên chuỗi và kết luận rằng việc tham khảo các UTXO là giải pháp thích hợp nhất. UTXO lưu trữ dữ liệu một cách an toàn và tận dụng các cơ chế hiện có để kiểm soát kích thước.

Đối với các tập lệnh tham chiếu, đầu ra giao dịch phải được mở rộng để mang một trường tùy chọn để bao gồm một tập lệnh. Giá trị UTXO tối thiểu cho các đầu ra như vậy sẽ phụ thuộc vào kích thước của tập lệnh, tuân theo coinsPerUTxOWordtham số giao thức.

Sự tham gia của cộng đồng là chìa khóa

Với các đề xuất đã được đệ trình và thực hiện, tham chiếu kịch bản Plutus và đầu vào tham chiếu được lên kế hoạch đưa vào đợt hard fork Vasil tháng 9/2022. Quy trình CIP cho phép cộng đồng đóng góp vào sự phát triển của Cardano bằng cách đề xuất, thảo luận, xem xét và đóng góp vào các đề xuất cải tiến. Chúng tôi khuyến khích cộng đồng nhà phát triển tham gia các cuộc thảo luận CIP và truy cập kho lưu trữ CIP của Cardano Foundation để biết thêm chi tiết.


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới