Skip to main content

Hợp đồng thông minh bảo mật dữ liệu mạnh mẽ và linh hoạt của Midnight

Ngày 24 tháng 11 năm 2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Midnight giải quyết thách thức lâu dài về bảo mật dữ liệu trong Blockchain bằng cách cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ cần thiết để tạo các hợp đồng thông minh an toàn và tuân thủ quy định mà không phải hy sinh tính Phi tập trung Công nghệ blockchain là tất cả về tính minh bạch và Phi tập trung. Đó là về việc phân phối thông tin trên một mạng lưới các node mạng ngang hàng, giúp hệ thống có thể nói chống lại hành vi đối nghịch.

Nhưng ở đây có một câu hỏi hóc búa thú vị. Mặc dù tính minh bạch là một trong những nguyên tắc thiết kế của Blockchain, nhưng làm cách nào để duy trì tính bảo mật của dữ liệu khi thông tin, theo thiết kế, có thể nhìn thấy được đối với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn node? Vấn đề này đặc biệt liên quan đến hợp đồng thông minh, thường xử lý dữ liệu nhạy cảm và tạo siêu dữ liệu cũng có thể tương quan để tiết lộ các chi tiết nhạy cảm khác.

Bảo mật dữ liệu trong Blockchain: câu hỏi hóc búa lớn

Ngày nay, các nhà phát triển có một số tùy chọn tùy ý sử dụng, thường liên quan đến mật mã, để hỗ trợ bảo mật dữ liệu trong hợp đồng thông minh của họ. Mặc dù một số kỹ thuật này đáp ứng một số định nghĩa về tính toàn vẹn dữ liệu, nhưng chúng có thể yêu cầu sự phụ thuộc quá mức vào các giả định về độ tin cậy, điều này có thể hạn chế mức độ Phi tập trung có thể đạt được, dẫn đến sự đánh đổi không mong muốn.

Để giải quyết thách thức này, Midnight giới thiệu các hợp đồng thông minh cho phép duy trì tính bảo mật dữ liệu của người dùng và tổ chức mà không phải hy sinh tính Phi tập trung. Hợp đồng thông minh về Midnight cũng cung cấp cho nhà phát triển ứng dụng khả năng bảo mật có thể lập trình để họ có thể tuân thủ các quy định. Blog này khám phá các hợp đồng thông minh về Midnight, cung cấp cái nhìn tổng quan cấp cao về giao thức.

Hợp đồng thông minh của Midnight là gì?

Hợp đồng thông minh về Midnight cung cấp giải pháp bảo mật dữ liệu cho phép các nhà phát triển đạt được chức năng bảo mật dữ liệu và chức năng hợp đồng thông minh cho mục đích chung mà không phải hy sinh các đặc tính Phi tập trung. Hợp đồng Midnight tận dụng các nguyên tắc được nêu trong bài viết Kachina: Nền tảng của hợp đồng thông minh riêng tư.

Máy trạng thái phản ứng và được nhân rộng

Giải quyết câu hỏi hóc búa về tính bảo mật trong bối cảnh hợp đồng Blockchain và thông minh đòi hỏi một giải pháp đạt được sự đảm bảo tính bảo mật trong khi vẫn duy trì sự Phi tập trung và tránh các giả định tin cậy bổ sung.

Các mạng Blockchain khác thường triển khai hợp đồng thông minh dưới dạng máy trạng thái được sao chép, có nghĩa là mô hình tự nhiên là mô hình của chính máy trạng thái. Điều này còn có nghĩa là thông tin đầu vào được rút ra từ sổ cái giao dịch và được chuyển đến máy trạng thái này.

Việc thực hiện như vậy có một nhược điểm lớn từ góc độ bảo mật. Nếu hành vi của máy trạng thái được biết đến và thông tin đầu vào được ghi vào sổ cái thì tính bảo mật sẽ không tồn tại. Để giải quyết vấn đề này, Midnight mô hình hóa các hợp đồng thông minh như một cỗ máy trạng thái toàn diện hơn, bao gồm cả hệ thống cục bộ của người dùng, chỉ một phần trong số đó được sao chép bằng cách gửi giao dịch đến sổ cái phi tập trung (blockchain Midnight trong triển khai này). Chức năng hợp đồng thông minh chỉ đơn giản là theo dõi các số nhận dạng của đầu vào tương ứng.

Tính độc đáo của giao thức hợp đồng thông minh Midnight

Midnight cung cấp một giao thức thực tế để hiện thực hóa các hợp đồng thông minh bảo mật dữ liệu vô hạn, sử dụng các bằng chứng Zero-Knowledge không tương tác ngắn gọn (Zero-knowledge Snark), cho phép một bên chứng minh với bên khác rằng một tuyên bố hoặc tuyên bố nhất định là đúng mà không tiết lộ nội dung hoặc dữ liệu nhạy cảm đằng sau tuyên bố đó.

Giao thức này có bốn đóng góp chính cho hệ thống bảo mật dữ liệu:

  • Tạo hợp đồng thông minh bảo mật dữ liệu
  • Thực hiện một lượng lớn các hợp đồng như vậy
  • Cho phép tương tác đồng thời với hợp đồng thông minh mà không ảnh hưởng đến tính bảo mật dữ liệu
  • Trình diễn một phương pháp chung để xây dựng hệ thống hợp đồng thông minh một cách hiệu quả và hợp lý.

Ý tưởng cốt lõi của giao thức là tách trạng thái của hợp đồng thông minh thành hai phần: trạng thái chung, on-chain, công khai (blockchain công khai) và trạng thái cục bộ, off-chain, riêng lẻ cho mỗi bên hợp đồng.

Trong ngữ cảnh này, ‘trạng thái’ đề cập đến dữ liệu hoặc thông tin hiện tại được lưu trữ trong hợp đồng thông minh. Trạng thái đại diện cho giá trị của các biến, vị trí lưu trữ và mọi thông tin liên quan khác cần thiết cho việc thực hiện và hoạt động của hợp đồng thông minh. Trạng thái có thể bao gồm thực tế là một hành động đã được hoàn thành hay chưa.

Trong Midnight, bản thân hợp đồng có thể cập nhật đồng thời cả trạng thái công khai trạng thái riêng tư. Các bên hợp đồng sử dụng kiến ​​thức bằng không để tạo ra bằng chứng cho thấy sự thay đổi của trạng thái công khai là hợp lệ, đồng thời duy trì trạng thái riêng tư và đầu vào cho quá trình chuyển đổi này. Giao thức sau đó đăng bằng chứng và chuyển đổi dưới dạng giao dịch. Khi người dùng bắt đầu một giao dịch, họ có ý định đưa ra lệnh cấp cao cho hợp đồng thông minh (ví dụ: bỏ phiếu hoặc rút tiền). Sau khi sổ cái xác nhận giao dịch, người dùng sẽ nhận được thông tin về kết quả lệnh của họ và mọi kết quả được tính toán dựa trên trạng thái hiện tại của hợp đồng.

Midnight nâng cao hiệu quả của hợp đồng thông minh như thế nào?

Từ góc độ người dùng, Midnight nâng cao hiệu quả của hợp đồng thông minh thông qua hoạt động đồng thời. Đồng thời đề cập đến khả năng nhiều tác nhân thực hiện các nhiệm vụ đồng thời mà không chặn lẫn nhau. Điều này hỗ trợ tăng thông lượng và giao dịch hiệu quả cũng như xử lý hợp đồng thông minh. Để kích hoạt tính năng đồng thời, Midnight sử dụng bản ghi ghi lại các hoạt động được thực hiện trên trạng thái của hợp đồng và tương tác với các truy vấn. Bằng cách tối ưu hóa các giao dịch xung đột và cho phép sắp xếp lại, Midnight giảm thiểu rò rỉ thông tin đồng thời tối đa hóa khả năng xử lý đồng thời.

Trải nghiệm nhà phát triển tuyệt vời bảo mật dữ liệu và tuân thủ quy định là hai trong số những mối quan tâm thiết kế quan trọng nhất đối với người tạo hợp đồng thông minh và các công ty triển khai hợp đồng. Việc cung cấp cho các nhà phát triển một giải pháp giải quyết và giải quyết những vấn đề này là điểm khác biệt chính của Midnight.

Từ góc độ trải nghiệm của nhà phát triển, việc sử dụng Midnight để tạo dApps và hợp đồng thông minh có nghĩa là dễ dàng tích hợp các bằng chứng Zero-Knowledge. Trong bối cảnh rộng hơn, Midnight cung cấp một mô hình lập trình sáng tạo giúp đơn giản hóa quá trình phát triển. Sử dụng thư viện TypeScript và ngôn ngữ lập trình dành riêng cho lĩnh vực của Midnight, các nhà phát triển có thể phát triển các hợp đồng thông minh dựa trên giao thức Kachina.

Ngoài ra, một plug-in cho Microsoft VS Code cho phép các nhà phát triển làm việc liền mạch với blockchain Midnight. SDK Midnight cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để xây dựng và chạy phần mềm, bao gồm trình biên dịch và Runtimes, cũng như node mô phỏng, ví CLI và các dự án mẫu.

Nhìn chung, Midnight cung cấp một môi trường mạnh mẽ để các nhà phát triển tạo ra các hợp đồng thông minh bảo mật dữ liệu một cách dễ dàng, cung cấp các công cụ cần thiết để xây dựng và chạy phần mềm cũng như cho phép tích hợp liền mạch với Blockchain.

Các trường hợp sử dụng tiềm năng

Mô hình hợp đồng thông minh Midnight có thể được ứng dụng cho nhiều trường hợp sử dụng, bao gồm các ứng dụng tài chính truyền thống (TradFi) và tài chính phi tập trung (DeFi), quản lý danh tính, hệ thống quản lý chuỗi cung ứng, ứng dụng chăm sóc sức khỏe, v.v.

Lời kết

Bảo mật dữ liệu là trọng tâm của Midnight. Việc bảo mật dữ liệu nhạy cảm, cả cá nhân và thương mại, sử dụng công nghệ dựa trên Blockchain và mật mã.

Triết lý ưu tiên bảo mật dữ liệu này sẽ hỗ trợ một môi trường không chỉ bảo mật tính bảo mật mà còn bảo mật ba quyền tự do cơ bản: hiệp hội, thương mại và quyền tự do ngôn luận cho các nhà phát triển, công ty và cá nhân.

Nguồn bài viết tại đây


Picture

Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới