Skip to main content

Trò chuyện với Coti

Ngày 09/05/2023

Giám đốc điều hành của COTI, Shahaf Bar-Geffen và người dẫn chương trình Big Pey thảo luận về những phát triển gần đây của COTI.

Tóm tắt nội dung
  1. Buổi trao đổi nói về việc ra mắt stablecoin Djed và kế hoạch tăng phần thưởng cho những người nắm giữ token SHEN của họ.

  2. COTI là một blockchain lớp một sử dụng sự đồng thuận của DAG và Proof of Trust. Blockchain của họ thân thiện với môi trường và sẵn sàng tuân theo các quy định vì họ đã thực hiện KYC cho tất cả những người nắm giữ bản địa của họ.

  3. Djed là một stablecoin được thế chấp vượt mức do cộng đồng quản lý và khi người dùng cung cấp thêm tài sản thế chấp cho hợp đồng thông minh, họ sẽ được thưởng bằng SHEN. Những người nắm giữ SHEN được hưởng hầu hết các khoản phí đúc và đốt đi vào hệ thống.

  4. COTI đã tích hợp với nhiều sàn giao dịch phi tập trung và các nền tảng cho vay và cho vay, và hiện tại, thanh khoản của họ đạt gần 40 triệu Ada,

  5. COTI hiện đang ưu tiên phần thưởng cho chủ sở hữu token SHEN và thảo luận với các nền tảng khác nhau để giới thiệu nhiều phần thưởng hơn. Những người nắm giữ SHEN có thể nhận được 10% tiền lãi trong khoảng ba tháng, tương đương với khoảng 40% hàng năm.

  6. COTI cũng đang có kế hoạch giới thiệu chuỗi thông minh Binance và Ethereum vào Blockchain COTI để tăng tiện ích cho các token của họ. Ngoài ra, COTI đang có kế hoạch trả airdrop cho những người nắm giữ Djed.

Hãy xem video để biết thêm nội dung chi tiết


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới