Skip to main content

Trao đổi cùng Charles Hoskinson và Frederik Gregaard

Ngày 07/09/2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Tóm tắt nội dung

Các diễn giả là Charles Hoskinson và Frederik Gregaard, Charles là CEO của Input Output và cũng là một nhà đầu tư mạo hiểm với nhiều công ty khác nhau. Fred là CEO của Cardano Foundation và đã có một hành trình từ công việc với PWC đến việc xây dựng phân khúc blockchain cho họ. Cardano Foundation tập trung vào giáo dục, thúc đẩy sự tiếp nhận, và đảm bảo tính ổn định của hệ thống Cardano. Input Output Global là một studio đầu tư với mục tiêu tạo ra các công ty phụ chuyên về các công nghệ tiềm năng có sự tham gia của blockchain, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng cho các loại tiền điện tử.

Cuộc trò chuyện sẽ tập trung vào chủ đề Vai trò của Quản trị và cách nó ảnh hưởng đến không chỉ Cardano mà còn cả Web3 nói chung. Quản trị tham gia yêu cầu sự đồng thuận của người dùng, xử lý sự phức tạp của quyết định quản trị, và xác định các quy tắc quản trị không dễ thay đổi. Nó cũng đặt ra vấn đề về việc quản lý hệ thống trong trường hợp xảy ra sự cố.

Charles và Fred đã nêu rõ rằng blockchain chính là lớp quản trị cho các công nghệ tiềm năng như máy tính lượng tử, sinh học tổng hợp, công nghệ nano, trí tuệ nhân tạo và blockchain. Điều này đòi hỏi một hệ thống quản trị chặt chẽ và có khả năng tự điều chỉnh. Trong môi trường Web3, không có người lãnh đạo cuối cùng, điều này tạo ra một thách thức về việc duy trì tính ổn định và sửa chữa hệ thống trong trường hợp sự cố xảy ra.

Tóm lại, cuộc trò chuyện này sẽ tập trung vào việc khám phá cách quản trị tham gia ảnh hưởng đến sự phát triển của Cardano và Web3, đồng thời đặt ra những câu hỏi quan trọng về việc duy trì tính ổn định trong môi trường phi truyền thống này.

--:--
--:--

Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới