Skip to main content

Thảo luận cùng Charles Hoskinson

Ngày 08/09/2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Buổi thảo luận được thực hiện trên twitter của Coin Bureau với sự tham gia của Charles Hoskinson về chủ đề Quản trị phi tập trung.


--:--
--:--

Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới