Skip to main content

Surprise AMA 07/28/2023

Ngày 28/07/2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Tóm tắt nội dung
  • Charles Hoskinson thông báo từ Colorado vào ngày 28/07/2023, nói về việc thành lập tổ chức Intersect và sự phát triển của CIP 1694.
  • Charles đề cập tới kết quả phán quyết liên quan đến Ripple case, cho phép giao dịch XRP trên các sàn giao dịch. Ông cũng nhấn mạnh về tính chất mã nguồn mở của Cardano không phụ thuộc vào quy định của một quốc gia hay quyền quản lý nào.
  • Ông giới thiệu về các sự kiện quan trọng còn lại trong năm, bao gồm Rare Evo, CNFT Con và Cardinal Summit. Ông cũng đề cập đến dự án Midnight và công việc đang được thực hiện tại đó.
  • Charles Hoskinson nhắc về ý kiến của Andrew Tate và cho rằng quan điểm phân biệt giới tính và mạo hiểm của ông là không đồng ý và không chấp nhận được. Ông tôn trọng sự đa dạng và sự khác biệt trong xã hội.

ps: video đang được dịch thuật


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới