Skip to main content

Midnight mang lại điều gì cho Cardano?

Ngày 13/11/2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Phỏng vấn Giám đốc điều hành của Midnight về Tokens cho người nắm giữ và ủy thác ADA và những gì Midnight mang lại cho người dùng và hệ sinh thái Cardano!

Video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm dịch thuật fimi.vn


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới