Skip to main content

Midnight đã ra mắt

Ngày 15/11/2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Video giới thiệu về sự kiện lớn liên quan đến Midnight, một blockchain bảo vệ dữ liệu kết nối với Cardano thông qua substrate SDK của Polkadot Network. Devnet của Midnight đã chính thức mở cửa, cho phép 100 Pioneer sử dụng phiên bản Alpha để phát triển ứng dụng bảo vệ dữ liệu trên mạng riêng. Cộng đồng Cardano, cũng như các đối tác và đóng góp viên, đã được mời tham gia.

Video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm dịch thuật fimi.vn


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới