Skip to main content

Lets Talk Cardano: Blockchain và tác động xã hội

Ngày 13/05/2023

Đây là video về một cuộc thảo luận với các thành viên của cộng đồng Cardano, những người đang khám phá việc sử dụng công nghệ blockchain để tạo ra tác động xã hội.

Tóm tắt nội dung

Cuộc thảo luận được tổ chức bởi Alex Mazza, Nhân viên bộ phận phát triển tiếp cận cộng đồng tại Cardano Foundation. Các thành viên tham gia hội thảo bao gồm:

  1. Alvaro Kosi, Trưởng phòng Truyền thông và Đổi mới tại UNHCR Thụy Sĩ,
  2. Christian Horts, Đồng sáng lập Annmaker,
  3. Ralph và Crimpin, Đồng sáng lập Turf,
  4. Michael Người sáng lập Daphne 60 và
  5. Joram Densely, một thành viên của Cộng đồng Cardano vì Khí hậu.

Cuộc thảo luận tập trung vào cách Cardano có thể được sử dụng để cung cấp bản sắc kinh tế ở quy mô toàn cầu bằng cách cung cấp các ứng dụng phi tập trung để quản lý danh tính, giá trị và quản trị. Các thành viên tham gia hội thảo thảo luận về cách họ đang sử dụng Cardano để mang lại thay đổi tích cực trong các lĩnh vực khác nhau.

Joram Densely là một doanh nhân và nhà phát triển phần mềm, người đã tham gia vào hệ sinh thái Cardano với tư cách là đại sứ và là nhà vận hành pool. Anh ấy nói về cách anh ấy tham gia Cardano và công việc anh ấy đã làm với Cộng đồng Cardano vì Khí hậu, tập trung vào việc giới thiệu các công ty có tác động đến hệ sinh thái và hỗ trợ các dự án tác động dựa trên các ý tưởng khác nhau.

Alvaro Kosi nói về cách UNHCR Thụy Sĩ đang khám phá việc sử dụng blockchain và Cardano trong các hoạt động của họ trong lĩnh vực này và tại trụ sở chính của họ. Họ đang xem xét cách công nghệ blockchain có thể cung cấp một cách thay thế để làm từ thiện và hỗ trợ người tị nạn.

Christian Horts nói về cách Annmaker đang sử dụng Cardano để tạo ra một mạng xã hội phi tập trung trao quyền cho người dùng sở hữu dữ liệu của họ và kiểm soát danh tính kỹ thuật số của họ.

Ralph và Crimpin nói về cách Turf đang sử dụng Cardano để tạo ra một hệ thống quản trị phi tập trung cho phép các cộng đồng đưa ra quyết định về cách phân bổ tài nguyên và phần thưởng.

Michael nói về cách Daphne 60 đang sử dụng Cardano để tạo ra một nền tảng kết nối các nhà đầu tư tác động với các dự án tác động. Nền tảng sử dụng các hợp đồng thông minh để đảm bảo rằng các khoản đầu tư được sử dụng cho các mục đích đã định và tác động có thể đo lường được.

Nhìn chung, cuộc thảo luận nêu bật tiềm năng của Cardano trong việc mang lại thay đổi tích cực trong các lĩnh vực khác nhau và cách cộng đồng Cardano đang tích cực làm việc để biến điều này thành hiện thực.

Hãy xem video để biết thêm nội dung chi tiết


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới