Skip to main content

Intersect, Repos, and Cardano Product Backlog

Ngày 30/07/2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Tóm tắt nội dung
Trong video trên YouTube, Charles Hoskinson chia sẻ về sự chuyển đổi từ các kho lưu trữ Input Output (IO) sang Intersect và cách Intersect sẽ quản lý Cardano. Các điểm chính bao gồm
  1. Giới thiệu Intersect Intersect là một tổ chức dựa trên cộng đồng Cardano, chuyên về nhiều khía cạnh khác nhau của dự án Cardano.

  2. Chuyển đổi từ IO sang Intersect Các kho lưu trữ GitHub của Cardano (ví dụ Cardano node, Daedalus, Plutus) sẽ dần chuyển từ IO sang Intersect trong suốt mùa hè, và một cấu trúc quản trị mới sẽ được áp dụng.

  3. Sản phẩm Cardano Backlog Tất cả các khía cạnh của dự án Cardano (ví dụ smart contracts, core technology, identity) đóng góp vào "Cardano product backlog" – danh sách các nhiệm vụ và tính năng cần phát triển. Các nhóm làm việc sẽ quyết định những gì cần thực hiện trong backlog.

  4. Sự phân tách của công việc Các nhóm làm việc sẽ thay thế các "tribes" hiện tại trong IO và quyết định về việc nào nên được thực hiện. Sau đó, mã nguồn sẽ chuyển từ IO sang Intersect và các nhóm này sẽ triển khai trong năm 2024.

  5. Quản trị sản phẩm phi tập trung Với Intersect, quản lý sản phẩm sẽ trở nên phi tập trung hơn, và cộng đồng có thể đóng góp vào backlog và quyết định việc gì nên được thực hiện.

  6. Tương tác giữa Intersect và quản trị Cardano Quản trị Cardano sẽ phê duyệt sổ giao dịch và hard fork, trong khi Intersect thực hiện công việc và quyết định về backlog. Sự tương tác này cần có một quy trình làm việc rõ ràng.

  7. Hợp tác mã nguồn mở Intersect muốn thu hút đóng góp từ cộng đồng và đề xuất việc tổ chức các khóa học để đào tạo và cấp chứng chỉ cho các nhà phát triển mã nguồn mở.

  8. Tiêu chuẩn và quản lý thay đổi Sẽ có tiêu chuẩn được xác định và quản lý thay đổi dựa trên các quy trình hiện có và sự học hỏi từ các dự án khác.

  9. Câu hỏi về các khách hàng và bản thiết kế thay thế Có sự quan tâm đối với khách hàng thay thế và bản thiết kế của các dự án khác.

Chuyển đổi này đánh dấu một bước quan trọng trong việc tạo ra mô hình quản trị phi tập trung và thu hút cộng đồng tham gia vào phát triển Cardano.

Nghe đọc podcast tóm tắt nội dung

--:--
--:--

Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới