Skip to main content

Giải thích về Hydra của Cardano

Ngày 02/10/2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Video giới thiệu về Hydra protocol của Cardano, một loại giao thức State Channels trong hệ sinh thái blockchain. Mục tiêu của Hydra là tạo ra một giao thức cho phép nhiều hơn 2 người dùng trong mỗi kênh và hỗ trợ khả năng hợp đồng thông minh tương tự như lớp cơ sở của Cardano.

Hydra cho phép giao dịch nhanh chóng và vô hạn giữa các thành viên, giới hạn chính chỉ nằm ở khả năng xử lý các giao dịch. Hydra hứa hẹn sự mở rộng không giới hạn bằng cách chỉ cần đăng một số giao dịch mở và đóng ban đầu lên lớp cơ sở. Tuy nhiên, Hydra đặt yêu cầu về việc phải giữ tất cả thành viên trong kênh luôn trực tuyến, và có thể gặp khó khăn khi áp dụng cho các ứng dụng đa người dùng với quy mô lớn hoặc thời gian dài.

Hiện tại, Hydra thích hợp cho các tác vụ với ít người tham gia hoặc với thời gian ngắn. Tuy nhiên, đây chỉ là một giải pháp tốt cho một số vấn đề cụ thể và cần phải có sự cải tiến hoặc các giải pháp khác để gia tăng tính linh hoạt và ứng dụng rộng hơn. Chưa có nhiều thông tin về giao thức phụ Hydra Tails, và cần chờ thêm thông tin để biết thêm về các ứng dụng tiềm năng.


--:--
--:--

Podcast dịch thuật đang được cập nhật


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới