Skip to main content

Charles Hoskinson chia sẻ về Midnghit Airdrop token

Ngày 12/11/2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Charles Hoskinson chia sẻ về Midnghit Airdrop token cho những người nắm giữ ADA và quản trị Cardano trong một buổi thảo luận trên YouTube. Trong video, Hoskinson tiết lộ về kế hoạch thảo luận về Midnight và việc phát hành một token mới. Podcast cũng bao gồm việc thảo luận với Hoskinson về quản trị, sản phẩm thử nghiệm mới trên Cardano, và cách nhận Token thông qua việc sử dụng ADA. Hoskinson cũng chia sẻ về trải nghiệm của mình ở Dubai và những thách thức trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trong phần cuối, anh nói về quá trình chuyển đổi và xây dựng Hiến Pháp Cardano để đảm bảo quản trị hiệu quả và bền vững.

Video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm dịch thuật fimi.vn


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới