Skip to main content

Charles Hoskinson bàn về chính trị

Ngày 28/04/2023

Tiêu điểm

Trong một video lives stream gần đây, Charles Hoskinson đã bàn về mối quan hệ giữa chính trị và crypto.

  • Charles Hoskinson thừa nhận mình là một người theo chủ nghĩa tự do và tin tưởng vào việc tối đa hóa tự do kinh tế, quyền riêng tư cá nhân và quyền sở hữu.
  • Hoskinson tin rằng ngành công nghiệp crypto tương thích với niềm tin vào tư tưởng chính trị của ông.
  • Ngành công nghiệp crypto đã ngày càng trở nên bị chính trị hóa trong hai chính quyền gần đây nhất ở Mỹ và một số người cánh tả tin rằng crypto là hoàn toàn đúng.
  • Các cơ quan quản lý đang đàn áp các công ty crypto và không có các quy định rõ ràng về cách các công ty này có thể tuân thủ các quy định.
  • Hoskinson tin rằng Chính quyền đang xâm phạm quyền của người dân và Chính quyền hiện không còn thực hiện tốt các công việc của họ nữa.
  • Hoskinson tin rằng các giao thức của ngành công nghiệp crypto không nên mang động cơ chính trị, nhưng các trường hợp ứng dụng của các giao thức có thể mang tính chính trị.
  • Hoskinson tin rằng sự tồn tại của ngành công nghiệp crypto là mối đe dọa đối với hệ thống (chính trị) hiện tại.
  • Hoskinson tin rằng ngành công nghiệp crypto không phải là các vấn đề của đảng phái.
  • Các chính sách luật pháp dường như đang hướng tới chủ nghĩa độc đoán dành cho ngành công nghiệp crypto.

Hãy xem video để biết thêm nội dung chi tiết


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới