Skip to main content

Vitalik Buterin và Sadhguru: Ý thức và Công nghệ là Một

Ngày 05/05/2023

Tóm tắt nội dung

Hai đồng sáng lập reState Foundation, Anastasia & Alexandra, đã tổ chức một cuộc trò chuyện với Vitalik Buterin, người sáng lập Ethereum và Sadhguru, người sáng lập Isha Foundation, để khám phá vấn đề giao thoa giữa Công nghệÝ thức.

Trọng tâm của Tổ chức reState là quản lý quá trình chuyển đổi của nhân loại sang cấp độ ý thức và sự tồn tại tiếp theo, đồng thời tin rằng công nghệ có thể tạo ra hạnh phúc phi thường hoặc hủy diệt hành tinh nhiều lần.

Cuộc trò chuyện bắt đầu với việc Sadhguru thảo luận về việc con người là vấn đề duy nhất trên hành tinh này như thế nào, nhưng nếu mọi người hiểu cơ thể của họ hoạt động như thế nào, họ có thể tạo ra mức độ bình an cao nhất ngay tại đây trên trái đất.

Sadhguru cho rằng cơ chế của con người là trình độ công nghệ cao nhất trên hành tinh và mọi người nên được giáo dục để hiểu cách thức hoạt động của nó. Khi người ta hiểu mình muốn trở thành người như thế nào, họ có thể chọn mức độ bình an cao nhất. Sadhguru gợi ý rằng cơ thể con người là một kiệt tác của công nghệ và bộ não là mức độ thông minh cao nhất. Ông nhấn mạnh rằng con người có một công cụ sắc bén trong trí tuệ, thứ mà họ có thể chọn sử dụng để bảo vệ danh tính của mình hoặc cộng tác với vận mệnh chung của loài người.

Vitalik Buterin sau đó nói thêm rằng công nghệ đã đạt đến điểm có thể tạo ra những thay đổi trên thế giới mà trước đây chưa từng có. Với sự Phi tập trung, mọi người có cơ hội mới để tạo ra các hệ thống minh bạch hơn và có sự tham gia của mọi người. Theo Buterin, thách thức là tạo ra các hệ thống có khả năng phục hồi và thích ứng với sự thay đổi. Ông tin rằng sự Phi tập trung có thể giúp đạt được mục tiêu này bằng cách cho phép nhiều người hơn tham gia vào quá trình ra quyết định.

Sadhguru trả lời bằng cách nói rằng Phi tập trung không chỉ là về công nghệ, mà còn về Phi tập trung của con người. Ông ấy nói rằng mọi người cần tự Phi tập trung, nghĩa là họ cần chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình và không phụ thuộc vào các cơ quan có thẩm quyền bên ngoài. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của ý thức, nói rằng điều quan trọng nhất đối với con người là nâng cao mức độ ý thức của họ. Ông lập luận rằng nếu mọi người không nâng cao trình độ ý thức, công nghệ sẽ không hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề của thế giới.

Cuộc trò chuyện kết thúc với việc cả Sadhguru và Buterin đều nhấn mạnh tầm quan trọng của ý thức và công nghệ. Họ đồng ý rằng ý thức và công nghệ không tách rời nhau mà đúng hơn là chúng là một. Họ tin rằng mọi người cần sử dụng công nghệ để nâng cao ý thức của họ và công nghệ đó cần được thiết kế theo cách thúc đẩy ý thức. Cả Sadhguru và Buterin đều nhấn mạnh rằng tương lai của nhân loại phụ thuộc vào khả năng nâng cao mức độ ý thức của chúng ta và tạo ra công nghệ minh bạch hơn, có sự tham gia và kiên cường hơn.

Hãy xem video để biết thêm nội dung chi tiết


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới