Skip to main content

Hoskinson - Surprise AMA 02/04/2023

Ngày 02/04/2023

Tóm tắt nội dung video
  1. Charles Hoskinson và Tamara Hassan (Tổng giám đốc của IO Group) đã cùng nhau làm một Surprise AMA.
  2. Cardano đang đạt được nhiều tiến bộ với CIP 1694 và có rất nhiều hội thảo cộng đồng khác cũng đang được tổ chức trên khắp thế giới.
  3. Một Hội thảo lớn cuối cùng về CIP 1694] sẽ được tổ chức vào tháng 7 tại Edinburgh.
  4. Nhiều công việc phát triển đang diễn ra trên phiên bản node mới (dự kiến là 1.35.8).
  5. Một cuộc thảo luận mới được mở ra bàn về các công nghệ tiên tiến và sự cần thiết phải giảm tốc độ cải tiến nhằm ưu tiên đảm bảo an toàn.
  6. Vdieo cũng trao đổi về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng và các thành phần tín dụng carbon không gian lận và có thể kiểm toán được.

Hãy xem video để biết thêm nội dung chi tiết


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới