Skip to main content

Hoskinson - Markets and Contagion

Ngày 21/03/2023

Tóm tắt nội dung video
  1. Charles Hoskinson thảo luận về sự bất ổn của hệ thống ngân hàng và khả năng xảy ra khủng hoảng ngân hàng.
  2. Hoskinson chỉ ra rằng ngành ngân hàng dựa trên mô hình Ponzi, lấy tiền của người khác để tạo ra tiền từ "không khí", và cuối cùng sẽ sụp đổ.
  3. Hoskinson lập luận rằng crypto cung cấp một lối thoát khỏi hệ thống này và cho phép mọi người kiểm soát tiền của họ và nắm lấy ngân hàng dự trữ đầy đủ.
  4. Các chính phủ đang đổ lỗi cho crypto vì sự bất ổn của thị trường, nhưng Hoskinson lập luận rằng chính hệ thống ngân hàng dự trữ tối thiểu một phần và các yếu tố khác, chẳng hạn như in tiền và chiến tranh, mới là nguyên nhân thực sự.
  5. Hoskinson dự đoán rằng hệ thống ngân hàng sẽ thay đổi và gợi ý rằng giải pháp cho cuộc khủng hoảng ngân hàng sắp tới sẽ dẫn đến việc hợp nhất và nhiều giao dịch ngầm hơn, khiến ngân hàng quá lớn để phá sản thậm chí còn lớn hơn.

Hãy xem video để biết thêm nội dung chi tiết


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới