Skip to main content

Hoskinson - MBO, Right Clicking, and Growth Hacking

Ngày 18/04/2023

Tóm tắt nội dung

Charles Hoskinson thảo luận về MBO, "click chuột phải" và vấn đề làm giả số liệu tăng trưởng.

  1. Hoskinson chia sẻ một tweet của Polygon Labs và giải thích rằng các dự án xây dựng trên hệ sinh thái Polygon nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các VC.
  2. Hoskinson cũng nhắc đến câu chuyện NFT có hình ảnh đại diện của mình nhưng do người khác tạo ra. Hoskinson đã lưu NFT đó thành ảnh đại diện của mình với một cú "click chuột phải". Nhiều người đã cho rằng, hành động đó vi phạm bản quyền.
  3. Trong khi đó, Cardano là một hệ sinh thái tự khởi động, tự vận hành và không giống như các hệ sinh thái khác, không có nhà sáng lập nào bỏ tiền để thuê bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
  4. Hoskinson giải thích rằng anh ấy và những người khác chỉ tập trung vào thiết kế và kỹ thuật giao thức chứ không phải tập trung vào làm giả số liệu tăng trưởng. Mặc dù vậy, nhóm phát triển cũng đã tham gia vào một số sáng kiến nhằm thúc đẩy tăng trưởng thực chất như Cardano 360.
  5. Hoskinson nhấn mạnh rằng Cardano hoàn toàn phi tập trung và nếu người dùng muốn hoàn thành điều gì đó, họ phải tập hợp những người khác lại và tự mình làm điều đó vì không có ai chịu trách nhiệm đứng ra tập hợp mọi người lại.

Hãy xem video để biết thêm nội dung chi tiết


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới