Skip to main content

Hoskinson - Drama and FUD with Governance

Ngày 16/03/2023

Tóm tắt nội dung video
  1. Charles Hoskins đã thảo luận về CIP 1694 và nó về một video trên Twitter cũng nói về CIP1694.
  2. Bản cập nhật của CIP 1694 là kết quả của một hội thảo có nhiều người tham gia và nó đã được đăng cách đây vài ngày. Các thành viên tham dự hội thảo và những người khác trong cộng đồng sẽ tổ chức các hội thảo trên khắp thế giới để thảo luận về CIP 1694. Những người tham dự hội thảo có nhiều ý kiến khác nhau và mục đích chính của hội thảo là lấy ý kiến của họ về đề xuất này.
  3. Hoskins đã phản bác nội dung của video trên Twitter là không cần thiết và một số tweet về cơ bản là sai sự thật.
  4. Cardano có một quy trình mở để thảo luận và xem xét các đề xuất CIP.

Hãy xem video để biết thêm nội dung chi tiết


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới