Skip to main content

IOHK - CIP1694 An explainer

Ngày 06/04/2023

Tóm tắt nội dung video
  1. CIP-1694 là một đề xuất để cải thiện mô hình quản trị trên blockchain Cardano.
  2. Bản đề xuất gợi ý giới thiệu thêm hai nhóm: Đại diện của các đại biểu (dRep) và Ủy ban Hiến pháp.
  3. dRep là những cá nhân hoặc tổ chức sẽ đại diện cho những người nắm giữ ADA trong việc quản trị, từ nền dân chủ đại diện hoàn toàn đến một hệ thống dân chủ linh hoạt.
  4. Ủy ban Hiến pháp sẽ cân bằng quyền lực của các thực thể Genesis và nhà điều hành nhóm nhà nước bằng cách thực thi các nguyên tắc hướng dẫn và đảm bảo sự ổn định lâu dài.
  5. Đề xuất này nhằm mục đích giải quyết những thiếu sót trong kế hoạch quản trị hiện tại, chẳng hạn như sự tham gia bị hạn chế, chuyển động ngân quỹ không rõ ràng và các hard fork yêu cầu sự phối hợp giữa những người tham gia.

Hãy xem video để biết thêm nội dung chi tiết (ĐÃ ĐƯỢC DỊCH THUYẾT MINH)


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới