Skip to main content

Những điều bạn cần biết về phí của Djed

Ngày 21 tháng 07 năm 2022

Khi Vasil Hard fork của Cardano sắp diễn ra, và khả năng triển khai Djed vào mạng chính ngày càng gần hơn, chúng tôi tin rằng đã đến lúc chia sẻ thêm thông tin về giao thức Djed và cụ thể hơn về cấu trúc phí của nó.

picture

Như chúng tôi đã đề cập trước đây, cả tỷ lệ dự trữ và phí đều không được xác định một cách ngẫu nhiên. Mô hình này đã được một nhóm các nhà Toán học và Khoa học Dữ liệu nghiên cứu, mô phỏng và xác định một cách cẩn thận để tìm ra tỷ lệ phần trăm phù hợp có lợi cho giao thức Djed, những người nắm giữ đồng tiền dự trữ của nó, cũng như những người sử dụng Kho bạc COTI.

Giao thức DJED bao gồm 3 mô hình phí khác nhau như được mô tả bên dưới:

 • Phí đúc tiền (Minting Fees)
 • Phí đốt tiền (Burning Fees)
 • Phí vận hành (Operational Fee)

Các phí khai thác và đào tiền của $DJED và $SHEN sẽ được thu bằng $ADA và được phân bổ vào nhóm dự trữ (tăng tỷ lệ dự trữ). Chủ sở hữu $SHEN sẽ có thể đổi phần thưởng bằng cách đốt $SHEN của họ.

Phí vận hành để đúc và đốt $DJED cũng được thanh toán bằng $ADA, sau đó được chuyển đổi thành $COTI theo định kỳ và sau đó sẽ được sắp xếp hợp lý vào Kho bạc COTI.

picture

Bây giờ chúng ta đã hiểu cách thức hoạt động của các loại phí, chúng ta hãy xem xét từng loại phí:

picture

Nhóm cũng đã tạo ra một số kịch bản thử nghiệm để đo lường và hiểu tác động có thể có của các khoản phí này. Những con số này dựa trên khối lượng thực tế của các giao dịch $ADA mỗi tháng và phần ước tính của các lần chuyển $DJED.

Hãy xem các ví dụ dưới đây (giả định tỷ lệ dự trữ là 400%):

Ví dụ 1

 • Nếu trong vòng 3 tháng đầu tiên, giao thức mở rộng quy mô và hợp đồng dự trữ tích lũy được $ADA trị giá 120 triệu đô la, giao thức sẽ có thể kiếm được khoảng 40 triệu đô la DJED ổn định.
 • Dự đoán rằng trong 3 tháng đầu tiên, giao thức Djed phát triển với tốc độ thận trọng, với hơn 3.000 tương tác đào và đốt $DJED, sau đó vào cuối giai đoạn này, hợp đồng đã thu về hơn $1 triệu $ADA từ phí khai thác và đốt được phân phối cho những người nắm giữ $SHEN, trong khi Phí vận hành do COTI thu trong cùng khung thời gian này, do đó sẽ là khoảng $ADA trị giá $400K. Các khoản phí này cuối cùng sẽ được chuyển đổi thành $COTI và được sắp xếp hợp lý vào Kho bạc COTI.

Ví dụ 1.1

 • Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại năm đầu tiên. Nếu, trong vòng 12 tháng đầu tiên giao thức mở rộng quy mô và hợp đồng dự trữ tích lũy được $ADA trị giá 600 triệu đô la, giao thức sẽ có thể kiếm được khoảng 200 triệu đô la DJED ổn định.
 • Dự đoán rằng trong năm đầu tiên, giao thức Djed phát triển với tốc độ thận trọng, với hơn 23 nghìn tương tác đào và đốt $DJED, sau đó vào cuối giai đoạn này, hợp đồng sẽ thu về hơn $8 triệu $ADA từ phí đúc và đốt được phân phối cho chủ sở hữu $SHEN. Do đó, Phí vận hành do COTI thu trong cùng khung thời gian này sẽ là khoảng $ADA trị giá 2,7 triệu đô la. Các khoản phí này sẽ được chuyển đổi thành $COTI và được hợp lý hóa vào Kho bạc COTI.

Ví dụ 2

 • Nếu trong vòng 3 tháng đầu tiên, quy mô giao thức và hợp đồng dự trữ tích lũy được $ADA trị giá 240 triệu đô la, thì giao thức sẽ có thể kiếm được khoảng 80 triệu đô la DJED ổn định.
 • Dự đoán rằng trong 3 tháng đầu tiên, giao thức Djed phát triển với hơn 7.000 tương tác đào và đốt $DJED, sau đó vào cuối giai đoạn này, hợp đồng đã thu về hơn 2,6 triệu $ADA từ phí đào và đốt. được phân phối cho chủ sở hữu $SHEN. Do đó, Phí vận hành do COTI thu trong cùng khung thời gian này sẽ là $ADA trị giá gần 900.000 USD. Các khoản phí này cuối cùng sẽ được chuyển đổi thành $COTI và được sắp xếp hợp lý vào Kho bạc COTI.

Ví dụ 2.1

 • Bây giờ chúng ta hãy nhìn lại 3 năm tới. Nếu, trong vòng hàng năm, giao thức mở rộng quy mô và hợp đồng dự trữ tích lũy được $ADA trị giá $6 tỷ, giao thức sẽ có thể kiếm được khoảng 2 tỷ $DJED stablecoin.
 • Dự đoán rằng trong 3 năm đầu tiên, giao thức Djed phát triển với tốc độ nhanh, với hơn 2 triệu tương tác đào và đốt $DJED, sau đó vào cuối giai đoạn này, hợp đồng đã thu về khoảng $500 triệu $ADA từ phí đúc và đốt được phân phối cho chủ sở hữu $SHEN. Do đó, Phí vận hành do COTI thu trong cùng khung thời gian này sẽ vào khoảng $159 triệu ADA. Các khoản phí này cuối cùng sẽ được chuyển đổi thành $COTI và được sắp xếp hợp lý vào Kho bạc COTI.

Djed thậm chí còn chưa ra mắt trên Mainnet, nhưng hiện tại COTI đã có 35 quan hệ đối tác hợp tác và vẫn đang tiếp tục phát triển! Djed không chỉ là một stablecoin được xây dựng dựa trên chuỗi của Cardano, nó còn được thiết kế để có thể trở thành đồng tiền thanh toán phí giao dịch mạng lưới của Cardano. Tiềm năng của nó sẽ là không giới hạn.

Nguồn bài viết tại đây


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới