Skip to main content

44 docs tagged with "Haskell"

View All Tags

Bài 05: Curry

Qua những chương đầu tiên, những ai đã quen với lập trình từ trước có lẽ sẽ hiểu vấn đề và những ý tưởng tôi truyền tải một cách nhanh chóng, tuy nhiên Haskell không hoàn toàn dễ như bạn tưởng. Bài viết sau đây mới thực sự là khởi đầu.

Bài 08 - Tạo Kiểu không tham số hóa

Chúng ta đã đề cập đến Kiểu là gì và tại sao chúng hữu ích trong các bài học trước. Vì vậy, trong phần này, chúng ta sẽ học cách tạo Kiểu của riêng mình.

Bài 08: Record & Type Paramater

Ở những chương trước, ta đã tìm hiểu một số kiểu và class có sẵn trong Haskell. Trong chương này, ta sẽ học cách tự tạo kiểu và class, đồng thời khiến chúng hoạt động!

Bài 12 - Cài đặt Haskell cục bộ

Chúng ta đang bắt đầu làm quen với việc viết mã trong Haskell và chúng ta đã sẵn sàng để trở nên nghiêm túc. Trong loạt bài học tiếp theo, chúng ta sẽ học cách quản lý môi trường phát triển của mình, tạo Dự án Haskell, xử lý lỗi và giải quyết vấn đề nói chung. Các kỹ năng cơ bản mà mọi nhà phát triển Haskell phải có.

Bài 12: Functor IO và Functor

Sự kết hợp của chủ nghĩa thuần túy, hàm bậc cao, kiểu và dạng đã cho phép chúng ta giải quyết bài toán theo cách rất trừu tượng, chúng ta nghĩ xem những kiểu đóng vai trò là gì rồi kết nối chúng lại bằng những lớp phù hợp.

Bài 17: Monad - Phần 3

Trong phần này, ta sẽ tìm hiểu thêm một số Monad nữa. Việc khám phá các Monad sẽ củng cố trực giác của ta về Monad.

Giới thiệu

Một số người mới bắt đầu sẽ khá bối rối khi cùng lúc thấy xuất hiện cả Haskell, Plutus và Marlowe đều có thể dùng để lập trình Hợp đồng thông minh trên nền tảng Cardano. Bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn vị thế của từng ngôn ngữ này.

Haskell trong 60 phút

Video là bản tổng hợp nhanh toàn bộ các kiến thức cơ bản của Haskell kèm theo các ví dụ minh họa được tác giả code trực tiếp. Video này rất phù hợp với các đối tượng

Tại sao Cardano lại chọn Haskell?

Nếu bạn đã tham gia vào hệ sinh thái Cardano một thời gian, bạn có thể biết rằng blockchain của chúng tôi được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình chức năng có tên là 'Haskell'.