Skip to main content

17 docs tagged with "UTXO"

View All Tags

EUTXO

Cardano sử dụng mô hình sổ cái Đầu ra Giao dịch Chưa sử dụng Mở rộng (EUTXO) cải tiến để hỗ trợ đa tài sản và hợp đồng thông minh.

EUTXO và Accounting

Sổ cái (leger) của blockchain có hai mô hình chính Accounting (kế toán) và UTXO (Giao dịch Đầu ra Chưa sử dụng).

Hiểu về UTxO

Ngày 09 tháng 10 năm 2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | Facebook | Telegram

Tổng quan về các nghiên cứu.

Bài viết này giải thích ngắn gọn và tổng hợp các đường dẫn (link) để độc giả có thể tra cứu và tham chiếu nhanh đến các bài viết nghiên cứu học thuật chuyên sâu của IOG.

Tương lai của Cardano DeFi với Mô hình eUTxO

Tại sao Cardano không giống bất kỳ blockchain nào khác? Mô hình Sổ cái UTXO "mở rộng" của họ hoạt động như thế nào? Các dự án Defi trên Cardano sẽ vận hành ra sao với mô hình eUTXO?