Skip to main content

Video mới nhất

Luôn mang đến cho bạn nhiều thông tin cập nhật và kiến thức bổ ích nhất về dự án Cardano và Blockchain.


Hướng dẫn để xem thêm nhiều video trong danh sách

Picture


Các video khác:
  1. Video dịch phụ đề được thực hiện bởi Chales Hoskinson.
  2. Video dịch phụ đề của Cardano Foundation Cardano 360.
  3. Video livestream cập nhật thông tin về dự án Cardano của nhóm Fimi.
  4. Video livestream trình bầy các vấn đề chuyên sâu của các nhóm CoreTeam.
  5. Video kinh nghiệm đầu tư tài chính.
  6. Danh sách toàn bộ các video, rất hữu ích cho việc tìm kiếm nhanh

Picture