Skip to main content

Hydra

Hydra là một giải pháp lớp 2 cho Cardano. Nó không phải là một giao thức đơn lẻ, mà là một họ các giao thức lớp 2 được thiết kế để giải quyết khả năng mở rộng và bảo mật mạng. Là một phần của giai đoạn phát triển Basho, Hydra tập trung vào các cải tiến và tối ưu hóa mạng ổn định để thiết lập một blockchain có thể mở rộng, linh hoạt và thông lượng cao. Bộ giao thức Hydra bao gồm giao thức Hydra Head, Interhead Hydra, Hydra Tail, v.v.

Giao thức Hydra Head là giao thức đầu tiên trong bộ này và là một yếu tố quan trọng trong hành trình mở rộng quy mô của Cardano. Nó cung cấp nền tảng để xây dựng các giải pháp nâng cao khả năng mở rộng và sẽ là yếu tố đầu tiên được cung cấp trong khi nghiên cứu về các giải pháp khác được hoàn thành.

Hydra Heads là các kênh state đa bên đa hình và tạo thành các đường dẫn giao tiếp ngoài chuỗi nhanh chóng và an toàn giữa hai hoặc nhiều người tham gia để xử lý giao dịch. Isomorphic có nghĩa là kênh này hoạt động giống như chuỗi chính, nhưng hoạt động nhanh hơn và rẻ hơn do phạm vi cục bộ của nó. Nó rất giống với Bitcoin Lightning, nhưng mở rộng chuỗi chính một cách thanh lịch với các sổ cái mini EUTXO đầy đủ khả năng để xếp lớp các giải pháp phức tạp hơn lên trên. Các trường hợp sử dụng của Hydra Head cơ bản bao gồm chuyển khoản cá nhân từ ngân hàng sang ngân hàng để xử lý nhiều giao dịch giữa 2 hoặc nhiều đồng nghiệp, dịch vụ API trả cho mỗi lần sử dụng để thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ đám mây riêng ảo cho các tài nguyên, đấu giá giữa người bán và một số các nhà thầu, v.v.

Công nghệ này cũng có thể tạo ra các giải pháp lớp 2 tiên tiến, bao gồm mạng lưới Hydra Heads hỗ trợ thanh toán từ người tiêu dùng đến người tiêu dùng nhanh và rẻ, hoặc Interhead Hydra, có thể giới thiệu khả năng mở rộng hợp đồng thông minh liền mạch.


Picture