Skip to main content

News

Chuyên mục này sẽ cập nhật các tin tức quan trọng của dự án Cardano.

📄️ Cardano - Đạt được thành tự gì sau nâng cấp Vasil

Vào ngày 22 tháng 9 năm 2022, nhóm IOG đã thông báo về việc triển khai thành công nâng cấp Vasil. Nhờ tổ hợp hard-fork, sự kiện đã diễn ra mà không cần phải dừng mạng và người dùng thậm chí không nhận thấy sự thay đổi. Tuy nhiên, một sự thay đổi lớn trong việc nâng cao mạng Cardano đã xảy ra và người dùng sớm hay muộn sẽ nhận ra nó, chủ yếu là do phí thấp hơn và khả năng mở rộng mạng cao hơn.

📄️ Thách thức cho Fund 10 của Project Catalyst

Việc bỏ phiếu cho Quỹ 9 của Dự án Catalyst — trung tâm đổi mới cộng đồng của Cardano — được mở và sẽ tiếp tục cho đến ngày 19 tháng 9 năm 2022. Trong thời gian này, cộng đồng cũng sẽ có cơ hội bỏ phiếu cho Quỹ 10 Thử thách, điều này sẽ tạo nên bối cảnh cho Catalyst Fund cuối cùng của năm 2022. Đây là thời điểm thích hợp để tham gia bỏ phiếu cả hai và khuyến khích những người khác làm điều tương tự.