Skip to main content

Cardano360

Chuyên mục này sẽ bao gồm tất cả những điều cần thiết nhất bạn cần biết về Cardano.

📄️ Cardano là gì?

Cardano là một nền tảng blockchain thế hệ thứ ba, mã nguồn mở, bằng chứng cổ phần. Tên của nó bắt nguồn từ Gerolamo Cardano , một bác sĩ và nhà toán học người Ý giữa thế kỷ 16. Các nền tảng blockchain thế hệ thứ ba được thiết kế để giải quyết các vấn đề mà hai thế hệ đầu tiên (Bitcoin và Ethereum) mắc phải, bao gồm khả năng mở rộng và khả năng tương tác, đồng thời đáp ứng một chương trình nghị sự đầy tham vọng về phân quyền.

📄️ Bằng chứng cổ phần (POS)

Bằng chứng cổ phần (POS) là một loại cơ chế hoặc giao thức đồng thuận sử dụng số lượng cổ phần (hoặc giá trị) được nắm giữ trong hệ thống để xác định sự đồng thuận. Về bản chất, một giao thức đồng thuận là thứ kiểm soát các luật và thông số chi phối hành vi của các blockchains. Hãy coi sự đồng thuận như một bộ quy tắc mà mỗi người tham gia mạng tuân thủ. Vì các blockchains không được kiểm soát bởi bất kỳ cơ quan trung ương duy nhất nào, nên thay vào đó, một giao thức đồng thuận được sử dụng để cho phép những người tham gia mạng phân tán đồng ý về lịch sử của mạng được ghi lại trên blockchain - để đạt được sự đồng thuận về những gì đã xảy ra và tiếp tục từ một nguồn duy nhất của sự thật.

📄️ Hydra

Hydra là một giải pháp lớp 2 cho Cardano. Nó không phải là một giao thức đơn lẻ, mà là một họ các giao thức lớp 2 được thiết kế để giải quyết khả năng mở rộng và bảo mật mạng. Là một phần của giai đoạn phát triển Basho, Hydra tập trung vào các cải tiến và tối ưu hóa mạng ổn định để thiết lập một blockchain có thể mở rộng, linh hoạt và thông lượng cao. Bộ giao thức Hydra bao gồm giao thức Hydra Head, Interhead Hydra, Hydra Tail, v.v.

📄️ Nhóm cổ phần - Pool

Nhóm cổ phần (Stake Pool) là một node mạng chứa ADA ('cổ phần') kết hợp của một số người ủy quyền. Nhóm cổ phần mang lại phần thưởng cho những chủ sở hữu ADA chọn ủy quyền ADA của họ cho họ. Các nhóm cổ phần được sử dụng để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có thể tham gia vào Cardano Blockchain, bất kể kinh nghiệm kỹ thuật hoặc tính khả dụng để giữ cho một node hoạt động. Các nhóm liên quan này tập trung vào việc bảo trì và nắm giữ sự kết hợp của các bên liên quan khác nhau trong một thực thể duy nhất. Các nhóm cổ phần chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch sẽ được đưa vào sổ cái, cũng như tạo ra các khối mới.