Skip to main content

Học lập trình TypeScript

TypeScript là một dự án mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft. Nó có thể được coi là một phiên bản nâng cao của Javascript bởi việc bổ sung tùy chọn kiểu tĩnh và lớp hướng đối tượng mà điều này không có ở Javascript.

TypeScript là ngôn ngữ có thể dùng để lập trình smartcontract trên nền tảng sidechain Midnight.

Chính vì vậy, chúng tôi sưu tầm các video dạy về TypeScript để giúp bạn có thêm một hướng tiếp cận khác dễ dàng hơn với hợp đồng thông minh trên nền tảng Cardano.

Hướng dẫn để xem thêm nhiều video trong danh sách

Picture


Picture