Skip to main content

Học lập trình Python

Python là một ngôn ngữ lập trình rất phổ biến hiện nay. Đây là một ngôn ngữ lập trình dễ học và dễ sử dụng. Điều đặc biệt là bạn có thể sử dụng Python để viết một hợp đồng thông minh của mạng blockchain Cardano xem thêm.

Chính vì vậy, chúng tôi sưu tầm các video dạy về Python để giúp bạn có thêm một hướng tiếp cận khác dễ dàng hơn với hợp đồng thông minh trên nền tảng Cardano.

Hướng dẫn để xem thêm nhiều video trong danh sách

Picture


Picture