Skip to main content

Plutus Pioneer #3

Chương trình Plutus Pioneer Program (Người tiên phong Plutus), kỳ thứ 3.

TÓM TẮT KHÓA HỌC VÀ HƯỚNG DẪN

Khóa học do thầy Lars Brünjes giảng dạy trực tiếp và được cung cấp hoàn toàn miễn phí bởi IOG Accademy. Để giúp các thành viên trong cộng đồng tiếp cận được tốt hơn với khóa học, Cardano.vn xin giới thiệu phần dịch phụ đề tiếng Việt cho các video này.

 • Bài giảng bao gồm 61 video, được chia thành 10 tuần học.
 • Phần dịch thuật do nhóm fimi.vn thực hiện với tài trợ của quỹ Catalyst.
 • Diễn đàn thảo luận về kiến thức về lập trình Hợp đồng thông minh trên nền tảng Cardano tại đây.
 • Toàn bộ link gốc video bài giảng tại đây.
Hướng dẫn để xem toàn bộ bài giảng trong danh sách

Picture

Chúc các bạn thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích từ khóa học.


DANH SÁCH TOÀN BỘ CÁC BÀI GIẢNG
Bài giảng Tuần 1
 • Bài 01: Lời chào và Giới thiệu Chương trình tiên phong của Plutus
 • Bài 02: Mô hình EUTxO
 • Bài 03: Xây dựng Mã mẫu
 • Bài 04: Hợp đồng đấu giá trong Mô hình EUTxO
 • Bài 05: Hợp đồng đấu giá trên Playground
 • Bài 06: Bài tập về nhà
Bài giảng Tuần 2
 • Bài 07: Kích hoạt thay đổi
 • Bài 08: Cấp thấp, tập lệnh không xác định
 • Bài 09: Cấp độ cao tập lệnh xác thực đã nhập
 • Bài 10: Tóm tắt
 • Bài 11: Bài tập về nhà
Bài giảng Tuần 3
 • Bài 12: Định cấu hình thời gian chờ của Playground
 • Bài 13: Bối cảnh tập lệnh
 • Bài 14: Thời gian xử lý
 • Bài 15: Một số ví dụ về yêu cầu
 • Bài 16: Hợp đồng Tham số
 • Bài 17: Triển khai tới Cardano Testnet
 • Bài 18: Bài tập về nhà
 • Bài 19: Tóm tắt
Bài giảng Tuần 4
 • Bài 20: Giới thiệu
 • Bài 21: Đơn nguyên
 • Bài 22: The EmulatorTrace Monad
 • Bài 23: Hợp đồng Đơn nguyên
 • Bài 24: Bài tập về nhà và Tóm tắt
Bài giảng Tuần 5
 • Bài 25: Bắt đầu
 • Bài 26: Giá trị
 • Bài 27: Chính sách đúc đơn giản
 • Bài 28: Chính sách đúc tiền thực tế
 • Bài 29: NFTs
 • Bài 30: Bài tập về nhà
Bài giảng Tuần 6
 • Bài 31: Giới thiệu
 • Bài 32: Chính sách đúc tiền
 • Bài 33: Đúc với CLI
 • Bài 34: Các tình huống triển khai
 • Bài 35: Hợp đồng
 • Bài 36: Đúc với PAB
 • Bài 37: Tóm tắt
Bài giảng Tuần 7
 • Bài 38: Giới thiệu
 • Bài 39: Lược đồ Cam kết
 • Bài 40: Thực hiện không cần State Machines
 • Bài 41: State Machines
 • Bài 42: Bài tập về nhà
Bài giảng Tuần 8
 • Bài 43: Giới thiệu
 • Bài 44: Ví dụ về State Machine khác: Bán Token
 • Bài 45: Kiểm tra tự động bằng giả lập
 • Bài 46: Phạm vi kiểm tra
 • Bài 47: Interlude Optics
 • Bài 48: Kiểm tra dựa trên thuộc tính QuickCheck
 • Bài 49: Thử nghiệm dựa trên tài sản của các hợp đồng Plutus
 • Bài 50: Bài tập về nhà
Bài giảng Tuần 9
 • Bài 51: Giới thiệu
 • Bài 52: Tổng quan về Marlowe
 • Bài 53: Alexander Nemish: Marlowe trong Plutus
 • Bài 54: Brian Bush The Marlowe CLI
 • Bài 55: Thử nghiệm Marlowe Playground
 • Bài 56: Bài tập về nhà
Bài giảng Tuần 10
 • Bài 57: Giới thiệu
 • Bài 58: Mạng kiểm tra riêng
 • Bài 59: Plutus và Staking
 • Bài 60: Thử nghiệm trên Tesnet
 • Bài 61: Kết Luận

Picture