Skip to main content

Haskell trong 60 phút

Video là bản tổng hợp nhanh toàn bộ các kiến thức cơ bản của Haskell kèm theo các ví dụ minh họa được tác giả code trực tiếp. Video này rất phù hợp với các đối tượng

  1. Người mới bắt đầu học Haskell
  2. Người đã học, muốn tổng hợp lại kiến thức
  3. Người chỉ muốn xem qua xem Haskell thế nào
Video có tốc độ nói khá nhanh.

Hãy dừng video để đọc sub nếu thấy cần thiết.

Nguồn: youtuber Derek Banas | Nhóm fimi.vn dịch | Tài trợ dịch bởi Catalyst