Skip to main content

Djed - stablecoin thuật toán (IOHK)

Ngày 23 tháng 08 năm 2022

Bài viết kỹ thuật của IOHK công bố Stablecoin thuật toán Djed. Djed là stablecoin nhằm đạt được sự ổn định về giá với thuật toán đã được nghiên cứu và chứng minh bằng học thuật.

Piture

Sự biến động của crypto là một trong những trở ngại để chúng có thể được áp dụng rộng rãi hơn nó. Công nghệ blockchain cung cấp các lợi ích như tính minh bạch, tính bất biến của dữ liệu và tính bảo mật đã được chứng minh của các hoạt động tài chính. Tuy nhiên, việc dự đoán thị trường sẽ hoạt động như thế nào hoặc dự báo giá trị của một loại tiền kỹ thuật số còn khó hơn các loại tiền tệ định danh. Điều này cản trở việc sử dụng crypto làm đơn vị kế toán và trao đổi trong các hoạt động hàng ngày.

Stablecoin là một loại crypto được gắn với một rổ tiền tệ pháp định (fiat) hoặc một loại tiền tệ duy nhất (ví dụ: USD hoặc EUR); hàng hóa như vàng hoặc bạc; cổ phiếu; hoặc các loại crypto khác. Stablecoin bao gồm các cơ chế duy trì độ lệch giá thấp so với giá mục tiêu của chúng và do đó rất hữu ích để lưu trữ hoặc trao đổi giá trị, vì các cơ chế tích hợp của chúng loại bỏ sự biến động.

Một số stablecoin thiếu tính minh bạch và tính thanh khoản của nguồn dự trữ, điều này làm ảnh hưởng đến sự ổn định giá của chúng. Để giải quyết những thách thức này, IOG đã hợp tác với Emurgo, một trong ba đối tác sáng lập khác của Cardano và blockchain Ergo, sử dụng kế toán dựa trên UTXO như Cardano, để làm việc trên một hợp đồng stablecoin có tên là Djed. Djed dựa trên thiết kế thuật toán. Điều này có nghĩa là nó sử dụng các hợp đồng thông minh để đảm bảo ổn định giá cả và đồng tiền này sẽ hữu ích cho các hoạt động tài chính phi tập trung (DeFi).

Cách thức hoạt động của stablecoin

Các cơ chế khác nhau góp phần vào sự ổn định giá trị của đồng xu và giúp loại bỏ các biến động về giá. Các cơ chế này được củng cố bởi các nguyên tắc kinh tế của cung và cầu.

Một cơ chế phổ biến là hỗ trợ stablecoin bằng một khoản dự trữ tiền tệ được sử dụng làm chốt. Nếu nhu cầu cao hơn cung của các lệnh bán hoặc mua, thì lượng cung này nên được tăng lên để tránh biến động về giá cả. Thông thường, dự trữ stablecoin không được lưu trữ bằng tiền mặt. Thay vào đó, chúng được giữ trong các công cụ tài chính có lãi suất như trái phiếu. Lợi nhuận từ những thứ này mang lại doanh thu cho nhà điều hành.

Miễn là stablecoin được hỗ trợ đầy đủ bằng dự trữ bằng đơn vị tiền tệ mà nó được chốt - và nhà điều hành có thể phản ứng nhanh chóng với các thay đổi của nhu cầu - sự ổn định giá được duy trì.

Rủi ro chung

Dự trữ stablecoin thường được kết hợp với các khoản đầu tư. Việc thiếu tính thanh khoản của các khoản đầu tư này có thể khiến nhà điều hành không thể phản ứng nhanh với nhu cầu. Điều này làm ảnh hưởng đến sự ổn định trong ngắn hạn.

Một hạn chế của các stablecoin được hỗ trợ bởi fiat là chúng yêu cầu sự tin tưởng vào các thực thể giữ các khoản dự trữ. Thiếu tính minh bạch của dự trữ hoặc tuyên bố 'hỗ trợ đầy đủ', kết hợp với các biện pháp ổn định không hiệu quả, đã khiến Tether stablecoin (USDT) giảm xuống dưới 0,96 đô la, như thể hiện trong Hình 1.

Piture

Hình 1. Giá của stablecoin Tether (USDT) trong ba năm qua

Các vấn đề về tính minh bạch không nảy sinh khi tài sản hỗ trợ là crypto trên một blockchain công khai. Hơn nữa, việc sử dụng các hợp đồng thông minh đảm bảo thực hiện hiệu quả và đáng tin cậy các biện pháp ổn định do các cơ chế tự động và an toàn của nó.

Cơ chế ổn định nâng cao của stablecoin thuật toán Djed

Djed là một hợp đồng stablecoin được hỗ trợ bởi crypto, hoạt động như một ngân hàng tự trị. Nó hoạt động bằng cách giữ một lượng dự trữ tiền cơ sở, đồng thời đúc và đốt các loại tiền ổn định và tiền dự trữ . Hợp đồng duy trì chốt của stablecoin ở mức giá mục tiêu bằng cách mua và bán stablecoin, sử dụng khoản dự trữ và tính phí, được tích lũy trong khoản dự trữ, như thể hiện trong Hình 2. Người hưởng lợi cuối cùng của dòng doanh thu này là những người nắm giữ tiền dự trữ, người tăng dự trữ bằng tiền trong khi giả định rủi ro biến động giá.

Piture

Hình 2. Cách thức hoạt động của Djed

Đồng ổn định Djed được thiết kế như một tài sản được gắn với một loại tiền tệ fiat (USD), cùng với một thuật toán quản lý. Cách tiếp cận này cung cấp một phương tiện trao đổi ổn định. Nhưng Djed không bị giới hạn bởi việc được chốt với đồng đô la. Nó có thể hoạt động với các loại tiền tệ khác, miễn là có những người cung cấp hợp đồng với chỉ số định giá tương ứng.

Giao thức stablecoin đầu tiên được xác minh chính thức

Djed là giao thức stablecoin đầu tiên được xác minh chính thức. Việc sử dụng các phương pháp chính thức trong quá trình lập trình đã góp phần rất lớn vào thiết kế và các đặc tính ổn định của Djed. Sử dụng các kỹ thuật chính thức, các tính chất được chứng minh bằng các định lý toán học:

  • Chốt bảo trì giới hạn trên và dưới : giá sẽ không cao hơn hoặc vượt quá giá đã đặt. Trong phạm vi tỷ lệ dự trữ thông thường, việc mua và bán không bị hạn chế và người dùng không có động lực để giao dịch stablecoin ngoài phạm vi neo trên thị trường thứ cấp.
  • Độ mạnh của chốt trong thời gian thị trường sụp đổ : lên đến một giới hạn nhất định phụ thuộc vào tỷ lệ dự trữ, chốt được duy trì ngay cả khi giá của đồng tiền cơ sở giảm mạnh.
  • Không mất khả năng thanh toán : không có ngân hàng tham gia nên không có hợp đồng ngân hàng phá sản.
  • Không có ngân hàng nào chạy : tất cả người dùng đều được đối xử công bằng và được thanh toán phù hợp, do đó, không có động cơ nào để người dùng chạy đua để đổi các stablecoin của họ.
  • Tăng vốn tự có trên mỗi đồng dự trữ : trong một số điều kiện, thặng dư dự trữ trên mỗi đồng dự trữ được đảm bảo sẽ tăng khi người dùng tương tác với hợp đồng. Trong những điều kiện này, những người nắm giữ tiền xu dự trữ được đảm bảo thu được lợi nhuận.
  • Không rút tiền dự trữ : trong một số điều kiện, người dùng độc hại không thể thực hiện một chuỗi hành động có thể ăn cắp dự trữ từ ngân hàng.
  • Pha loãng giới hạn: có giới hạn về số lượng chủ sở hữu tiền xu dự trữ và lợi nhuận của họ có thể bị pha loãng do việc phát hành nhiều đồng tiền dự trữ hơn.

Phiên bản Djed

Có hai phiên bản của Djed:

  • Minimal Djed: phiên bản này được thiết kế đơn giản, trực quan và dễ hiểu nhất có thể mà không ảnh hưởng đến sự ổn định.
  • Extended Djed: phiên bản phức tạp hơn này cung cấp thêm một số lợi ích về độ ổn định. Sự khác biệt chính là việc sử dụng mô hình định giá liên tục và phí động để khuyến khích hơn nữa việc duy trì tỷ lệ dự trữ ở mức tối ưu.

Triển khai

Các nhóm IOG, Ergo và Emurgo đã và đang làm việc để triển khai hợp đồng stablecoin thuật toán Djed vào đầu năm 2021 để thử nghiệm các mô hình khác nhau.

Việc triển khai hợp đồng stablecoin Djed đầu tiên là SigmaUSD trên Ergo. Đây là stablecoin thuật toán đầu tiên được triển khai trên sổ cái dựa trên UTXO vào quý 1 năm 2021. Nó có phí 1% cho các hoạt động mua hoặc bán và một tiên tri cập nhật tỷ giá hối đoái mỗi giờ. Phiên bản ban đầu này đã phải chịu một cuộc tấn công rút cạn dự trữ bởi một người dùng ẩn danh sở hữu một số lượng lớn ERG (đồng tiền gốc của Ergo). Cuối cùng cuộc tấn công không thành công, và ước tính kẻ tấn công đã mất 100.000 USD.

Để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy, lần triển khai ban đầu này của Minimal Djed đã được thay thế bằng một phiên bản có phí được đặt thành 2%, oracle cập nhật 12 phút một lần và mỗi bản cập nhật oracle được phép thay đổi giá nhiều nhất là 0,49%, trừ khi chênh lệch giá lớn hơn 50%. Điều này cung cấp khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn trước các cuộc tấn công rút cạn dự trữ.

Djed cũng đã được thực hiện bởi nhóm IOG trong Solidity. Một phiên bản sử dụng đồng tiền bản địa của blockchain Ethereum làm đồng tiền cơ sở và một phiên bản khác sử dụng bất kỳ mã thông báo tuân thủ ERC20 nào làm đồng tiền cơ sở. Cho đến nay, những triển khai này đã được triển khai cho các testnet của Binance Smart Chain, Avalanche's Fuji, Polygon's Mumbai, Ethereum's Kovan, Ethereum's Rinkeby và RSK's testnet.

Djed: thực hiện trên Cardano

Bản cập nhật Alonzo cho Cardano sẽ kích hoạt các hợp đồng thông minh sử dụng Plutus. Plutus được cung cấp bởi Haskell, đảm bảo một môi trường lập trình toàn ngăn xếp, an toàn.

Dự thảo triển khai phiên bản cũ hơn của Minimal Djed có sẵn bằng ngôn ngữ Plutus . Trong quá trình triển khai này, stablecoin và tiền dự trữ là tài sản gốc được xác định duy nhất bởi hàm băm của chính sách tiền tệ kiểm soát việc đào và đốt của chúng theo giao thức Djed. Việc triển khai này cũng giả định rằng dữ liệu tiên tri như tỷ giá hối đoái được cung cấp dưới dạng dữ liệu đã ký trực tiếp cho các giao dịch, thay vì được đăng trên chuỗi.

Ngoài ra còn có một triển khai OpenStar đang diễn ra. OpenStar là một khuôn khổ cho các blockchain riêng tư được cấp phép được phát triển trong Scala. Việc triển khai Djed bằng cách sử dụng OpenStar theo ý tưởng thực hiện hợp đồng thông minh ngoài chuỗi để có một stablecoin trên Cardano mà không phụ thuộc vào các hợp đồng thông minh được thực hiện trên chuỗi.

Để tìm hiểu thêm về Djed stablecoin, hãy xem bài báo nghiên cứu được xuất bản gần đây hoặc xem bài thuyết trình của Bruno Woltzenlogel Paleo , giám đốc kỹ thuật IOG, tại hội nghị thượng đỉnh Ergo 2021.

Chúng tôi muốn cảm ơn và ghi nhận Bruno Woltzenlogel Paleo đã đóng góp ý kiến ​​cho bài báo này và hỗ trợ trong suốt quá trình viết bài

Nguồn bài viết tại đây


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới