Skip to main content

Xây dựng các mô hình quản lý xã hội toàn diện hơn - Charles Hoskinson

Ngày 08/09/2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Tóm tắt nội dung

Charles Hoskinson nói về sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mũi nhọn như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử, công nghệ nano và sinh học tổng hợp. Ông bàn về tầm quan trọng của việc quản lý và điều chỉnh các công nghệ này để đảm bảo rằng chúng hướng đến sự bao hàm và cải thiện cuộc sống của mọi người. Ông lý luận rằng công nghệ blockchain có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý các hệ thống xã hội và công nghệ này. Ông cũng đề cập đến khả năng của blockchain để tạo động viên và thiết lập các hệ thống động viên hiệu quả. Các sự thay đổi trong việc điều chỉnh các công nghệ này có thể tác động đến mọi người trên khắp thế giới và đòi hỏi sự thấu hiểu và khả năng quản lý một cách khôn ngoan.

--:--
--:--

Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới