Skip to main content

Trò chuyện với Frederik Gregaard

Ngày 06/05/2023

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Frederik Gregaard, Giám đốc điều hành của Cardano Foundation, đã nói về những thành tựu quan trọng của Quỹ vào năm 2022 và tầm nhìn của Quỹ cho tương lai.

Tóm tắt nội dung

Một trong những thành tựu mà ông đề cập là việc làm lại quy trình CIP, nâng cấp lên chuẩn tốt nhất của PMNM. Nền tảng đã và đang làm việc trên cổng thông tin dành cho nhà phát triển, cải thiện tài liệu và thêm các phần giới thiệu, đồng thời đặt mục tiêu tăng số lượng các buổi giới thiệu và thảo luận từ 110 hiện tại lên 300 trong năm nay.

Một thành tựu quan trọng khác là chương trình phụ trợ ứng dụng phi tập trung (decentralized application backend - DAP), giúp chạy các ứng dụng phi tập trung dễ dàng hơn. Hội nghị thượng đỉnh Cardano là một cột mốc quan trọng khác đối với nền tảng, với 2.000 người từ khắp nơi trên thế giới tham dự để kỷ niệm sự phát triển của ngành blockchain và cùng nhau giải quyết các vấn đề.

Về quan hệ đối tác và hợp tác, Quỹ đã hợp tác với Đại học Zurich để nghiên cứu các tính năng và thông số giao thức của Cardano. Mục tiêu là ngăn chặn sự tập trung hóa không chủ ý và khuyến khích các hành vi tích cực tốt cho việc Phi tập trung hệ sinh thái. Tổ chức này cũng đã hợp tác với Bộ Nông nghiệp để đưa 100.000 chai rượu vang lên blockchain Cardano, với việc Bộ đã ký kết về chất lượng và quy trình mà rượu vang phải trải qua để được xuất khẩu. Nền tảng đang làm việc dựa trên các thông tin đăng nhập đã được xác minh và các giải pháp của Oracle để thay đổi tường thuật về cách blockchain có thể được sử dụng cho các trường hợp sử dụng khác nhau.

Trong tương lai, Cardano Foundation đặt mục tiêu tăng phạm vi tiếp cận toàn cầu và thiết lập nhiều quan hệ đối tác và hợp tác hơn. Nó cũng có kế hoạch tập trung vào giáo dục, giúp mọi người tìm hiểu về blockchain và cách sử dụng nó dễ dàng hơn. Ngoài ra, nền tảng nhằm mục đích khám phá tiềm năng của token không thể thay thế (NFT) và danh tính kỹ thuật số để mang lại nhiều giá trị hơn cho hệ sinh thái Cardano.

Nhìn chung, Cardano Foundation đã đạt được những tiến bộ đáng kể vào năm 2022, cả về cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng như quan hệ đối tác và hợp tác. Tầm nhìn cho tương lai của nó đầy tham vọng và nhằm mục đích thiết lập Cardano như một nền tảng blockchain hàng đầu mà mọi người đều có thể truy cập được.

Hãy xem video để biết thêm nội dung chi tiết


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới