Skip to main content

Project Catalyst, Tất cả những gì bạn cần biết về Fund 10 & tài trợ trên Cardano

Ngày 04/08/2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Tóm tắt nội dung
Trong buổi podcast này, có sự tham gia của đội ngũ từ Dự án Catalyst, với Daniel và Stephen, để nói về những thay đổi từ Quỹ 9 đến Quỹ 10 và những điều quan trọng mọi người cần biết về Quỹ 10. Họ cũng chia sẻ mẹo để đưa đề xuất của bạn ra trước cộng đồng để có được những phiếu bầu quan trọng. Dự án Catalyst là một quỹ phát triển phi tập trung lớn nhất thế giới, đã cấp khoảng 50 triệu USD cho hơn 1.000 dự án từ hơn 100 quốc gia. Đây là một nơi giao lưu công cộng cho cộng đồng Cardano để trao đổi ý tưởng, thách thức bản thân và hợp tác định hình tương lai của Cardano. Cộng đồng bình chọn công khai để ưu tiên các dự án và đã ghi nhận hơn 1,7 triệu phiếu bầu kể từ Quỹ 1. Từ Quỹ 9, họ đã gặp nhiều vấn đề và kinh nghiệm thu thập được đã giúp họ xây dựng và cải tiến Dự án Catalyst với sự tham gia của cộng đồng, nhằm duy trì và phát triển hệ thống này trong thời gian dài. Các cải tiến gồm việc triển khai mạng kiểm tra liên tục cho phép thử nghiệm các cơ chế bình chọn thay thế, tách biệt quỹ thường trực với quỹ xây dựng, và nâng cao khả năng triển khai liên tục và đáng tin cậy.
--:--
--:--

Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới