Skip to main content

Podcast Thảo luận giữa Charles Hoskinson và Lex Fridman

Ngày 02/10/2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Buổi thảo luận được thực hiện giữa Charles Hoskinson và Lex Fridman vào ngày 16/06/2021 kéo dài gần 5 tiếng với nhiều nội dung khác nhau, mở rộng ra nhiều lĩnh vực từ khoa học máy tính đến vũ trụ, triết học ... đặc biệt không thể thiếu các thảo luận chuyên sâu về các vấn đề của lĩnh vực blockchain như vấn đề Phi tập trung, Oracle, smartcontract, layer 2 ...

Nội dung của video được tóm tắt lại thành podcast dài 3h45' với nhiều nội dung rất giá trị (Hãy kiên nhẫn 😁😁). Bản tóm tắt nêu bật tư tưởng, quan điểm và các triết lý của Charles Hoskinson rất đáng được quan tâm. Chúc các bạn thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích.


--:--
--:--

Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới