Skip to main content

Những câu chuyện bịa đặt về Cardano lại lan truyền

Ngày 17/10/2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Video nói về các luồng thông tin sai lệch xoay quanh Cardano trên YouTube. Người viết phê phán những quan điểm sai về Cardano và lý giải lý do tại sao những thông tin này không đúng. Ông chia sẻ về sự phức tạp và thách thức trong thị trường tiền điện tử, cũng như ý kiến cá nhân về Cardano và những vấn đề về việc quản lý dự án và tiếp thị.


--:--
--:--

Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới