Skip to main content

Làm cho Cardano có thể tương tác với blockchain khác

Ngày 21/04/2023

Tóm tắt nội dung
  1. Video nói về công việc được thực hiện bởi Wanchain để làm cho Cardano có thể tương tác với các blockchain khác.
  2. Mục tiêu là xây dựng cơ sở hạ tầng để cho phép các ứng dụng mở rộng trên nhiều blockchain và thúc đẩy hệ sinh thái của Cardano.
  3. Wanchain đã phát triển các hợp đồng thông minh Haskell để hỗ trợ các giao dịch xuyên chuỗi.
  4. Các node Bridge được cập nhật có thể xây dựng các giao dịch UTXO để gọi các hợp đồng thông minh Cardano.
  5. Haskell, ngôn ngữ lập trình gốc của Cardano sẽ sớm tương thích với chuỗi chéo.
  6. Cầu nối chuỗi chéo đã hoạt động ở mạng PreProduct để người dùng di chuyển Ada và token sang bất kỳ chuỗi tương thích EVM nào và ngược lại.
  7. Wanchain sẽ đóng vai trò là sidechain tương thích EVM cho Cardano, định vị Cardano là gốc của sự tin cậy cho nhiều mạng và sidechain khác.
  8. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước ngoặt trong ngành.
  9. Phó chủ tịch kỹ thuật tại Wanchain đã phát biểu trên Cardano 360 về lợi ích của công nghệ của họ đối với Cardano.
  10. Video cũng đưa ra thông tin cập nhật về công việc đang được thực hiện giữa Wanchain và Cardano liên quan đến khả năng mở rộng.

Hãy xem video để biết thêm nội dung chi tiết


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới