Skip to main content

Kỷ nguyên Voltaire: Edinburgh, Scotland

Ngày 01/08/2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Tóm tắt nội dung
- Thời gian gần đây tại Edinburgh, Scotland, đã diễn ra hàng loạt hội thảo cộng đồng với hơn 50 hội thảo trên toàn cầu và hơn 1000 người tham gia để thảo luận về sip 1694 và tiến bộ trong cơ chế quản trị tham gia. - Nigel Hemsley, Phó chủ tịch quản trị của iog và Charles đã có những phát biểu đáng chú ý về tầm quan trọng của sự kiện này và hy vọng sẽ có nhiều thay đổi tích cực sau này. - Cộng đồng đã thể hiện quan điểm về "minimum viable governance" và mong muốn tạo ra hệ thống quản trị trung tâm mang tính đáng tin cậy và bền vững. - Voltaire đã thu hút sự tham gia đa dạng từ khắp nơi trên thế giới và tạo ra một kỷ nguyên mới cho hệ sinh thái blockchain.

ps: đang đọc podcast


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới