Skip to main content

Hoskinson - Cardano Update

Video này cung cấp tổng quan chi tiết về các bản cập nhật và tiến trình gần đây trong hệ sinh thái Cardano. Charles Hoskinson, người sáng lập Cardano, cung cấp bản cập nhật về nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm sự phát triển của CIP 1694, hội thảo cộng đồng, hành động quản trị, nỗ lực Phi tập trung và những tiến bộ trong các dự án khác nhau như UTXO HD, Plutus, Mithril và Hydra. Hoskinson nhằm mục đích tách các bản cập nhật thiết yếu khỏi những điều phức tạp, làm nổi bật các cột mốc quan trọng đã đạt được và hướng mà Cardano đang hướng tới.

Nghe đọc podcast

--:--
--:--

Ngày 26/05/2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Tóm tắt nội dung video

Phần 1: Hội thảo cộng đồng và phát triển CIP 1694

Phần này đi sâu vào tiến trình phát triển của CIP 1694, tập trung vào các nỗ lực phát triển nội bộ và thử nghiệm các phiên bản node. Nó cũng nêu bật các hội thảo cộng đồng rộng rãi được tổ chức trên toàn cầu để thu thập phản hồi và bình luận, đỉnh điểm là hội thảo tổng kết ở Edinburgh. Hoskinson thảo luận về mục tiêu của các hội thảo này và tầm quan trọng của chúng đối với việc hoàn thiện các nguyên tắc và thông số thiết kế của CIP 1694.

Phần 2: Hành động quản trị và Mạng thử nghiệm

Ở đây, bài viết khám phá các hành động quản trị liên quan đến CIP 1694, nhấn mạnh tầm quan trọng của thảo luận mở và sự tham gia của cộng đồng. Nó nêu bật mạng thử nghiệm sắp tới và các kế hoạch khuyến khích sự tham gia và gửi đề xuất. Hoskinson cũng đề cập đến việc thiết lập một RFP và chương trình tài trợ để khuyến khích phát triển công cụ cộng đồng cho CIP 1694.

Phần 3: Chỉ số Phi tập trung của Edinburgh

Hoskinson tập trung vào Chỉ số phi tập trung của Edinburgh, một nỗ lực nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Edinburgh để đo lường sự phi tập trung trong hệ sinh thái Cardano. Hoskinson giải thích các số liệu được sử dụng và ý định so sánh tính phi tập trung của Cardano với các loại crypto lớn khác. Hoskinson nhấn mạnh tầm quan trọng của chỉ số này trong việc đánh giá tiến độ và thành tựu đạt được trong các mục tiêu Phi tập trung của Cardano.

Phần 4: Cập nhật về Peer-to-Peer và Genesis

Hoskinson cung cấp thông tin cập nhật về tiến trình đạt được trong chức năng ngang hàng, bao gồm sửa lỗi, cải thiện hiệu suất và giới thiệu tính năng phát hiện Eclipse. Hoskinson cũng nêu bật tầm quan trọng của bài nói chuyện Genesis và những nỗ lực không ngừng để chuyển khái niệm học thuật thành một giao thức thực tế cho Cardano.

Phần 5: UTXO HD: Tăng cường Phi tập trung

Hoskinson tìm hiểu khái niệm về UTXO HD, thảo luận về tầm quan trọng của nó trong việc đạt được sự Phi tập trung hoàn toàn. Nó trình bày chi tiết về những nỗ lực kết hợp lưu trữ liên tục và lưu trữ trong bộ nhớ, nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng cùng với CIP 1694.

UTXO HD, viết tắt của Unspent Transaction Output Hierarchical Deterministic, là một tính năng quan trọng sẽ nâng cao chức năng và tính bảo mật của Cardano. Nó cho phép tạo ra nhiều địa chỉ từ một khóa gốc duy nhất, cung cấp cho người dùng sự linh hoạt và quyền riêng tư hơn. Công việc phát triển cho UTXO HD đang tiến triển tốt và chúng ta dự đoán việc triển khai nó trong tương lai gần.

Phần 6: Những tiến bộ trong hỗ trợ chữ ký Plutus: V3 và BLS

Phần này tập trung vào tiến độ của Plutus, nền tảng phát triển hợp đồng thông minh của Cardano. Nó thảo luận về các nỗ lực xác định phạm vi và tối ưu hóa cho Plutu V3, nêu bật những thách thức và cải tiến. Ngoài ra, bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của hỗ trợ chữ ký BLS để kích hoạt các khả năng mới trong hệ sinh thái.

Phần 7: Tiến trình của Mithril: Tích hợp và sẵn sàng cho Mainnet

Phần này đi sâu vào tiến trình đạt được ở Mithril, một dự án trong hệ sinh thái Cardano. Hoskinson nêu bật những tiến bộ hướng tới việc đạt được sự sẵn sàng của mạng chính và sự tích hợp của Mithril với cơ sở hạ tầng Cardano rộng lớn hơn.

Mithril, một giải pháp mở rộng lớp 2 cho Cardano, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả và thông lượng giao dịch. Hoskinson thảo luận về những nỗ lực phát triển không ngừng để tối ưu hóa Mithril và đảm bảo khả năng tương thích của nó với mạng của Cardano. Hoskinson nêu bật các quy trình kiểm tra và kiểm tra nghiêm ngặt đang được thực hiện để đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy của giao thức Mithril.

Hoskinson cũng khám phá sự tích hợp của Mithril với các thành phần khác của Cardano, chẳng hạn như nền tảng hợp đồng thông minh Plutus. Anh ấy nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng tương tác liền mạch giữa Mithril và các dự án Cardano khác để tạo ra một hệ sinh thái gắn kết và hiệu quả.

Hơn nữa, bài viết đề cập đến các trường hợp sử dụng tiềm năng cho Mithril, bao gồm trao đổi phi tập trung, nền tảng stablecoin và các ứng dụng khác yêu cầu thông lượng giao dịch cao. Nó thảo luận về những lợi ích mà Mithril có thể mang lại cho các trường hợp sử dụng này, chẳng hạn như giảm chi phí giao dịch, cải thiện khả năng mở rộng và tăng hiệu quả mạng tổng thể.

Hoskinson cũng đề cập đến các nỗ lực thu thập phản hồi và tham gia của cộng đồng liên quan đến Mithril. Anh ấy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp các quan điểm đa dạng và đảm bảo rằng dự án phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của cộng đồng Cardano.

Phần 8: Tận dụng Mithril với Starks đệ quy

Phần này khám phá khái niệm về Starks đệ quy và khả năng tích hợp của nó với Mithril. Starks đệ quy là một công nghệ cho phép bằng chứng không kiến ​​thức có thể mở rộng và hiệu quả, có thể mang lại lợi ích cho các ứng dụng tập trung vào quyền riêng tư trong hệ sinh thái Cardano.

Hoskinson thảo luận về những nỗ lực nghiên cứu và phát triển để tận dụng lợi thế của Starks đệ quy kết hợp với Mithril. Hoskinson giải thích cách tích hợp các công nghệ này có thể nâng cao khả năng mở rộng, quyền riêng tư và bảo mật của các giao dịch trên mạng Cardano.

Anh ấy cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu và hợp tác liên tục để tinh chỉnh sự tích hợp của Starks đệ quy và Mithril. Hoskinson đề cập đến sự tham gia của các tổ chức học thuật và các chuyên gia trong ngành trong nỗ lực hợp tác này, nêu bật tính chất liên ngành của nghiên cứu.

Phần 9: Quan hệ đối tác và phát triển sidechain

Hoskinson tập trung vào tiến trình phát triển sidechain trong hệ sinh thái Cardano và các mối quan hệ đối tác được hình thành để hỗ trợ các sáng kiến ​​này. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của sidechain trong việc cho phép khả năng mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp liền mạch các dự án bên ngoài với Cardano.

Hoskinson thảo luận về các mối quan hệ đối tác và hợp tác đáng chú ý nhằm xây dựng và triển khai sidechain trên Cardano. Nó cung cấp các ví dụ về các dự án tận dụng sidechain để cung cấp các tính năng và chức năng độc đáo, chẳng hạn như ngôn ngữ hợp đồng thông minh chuyên biệt hoặc các trường hợp sử dụng cụ thể của ngành.

Hơn nữa, Hoskinson nhấn mạnh tiềm năng về khả năng tương tác giữa chuỗi chính của Cardano và các sidechain này, cho phép chuyển tài sản và dữ liệu an toàn qua các mạng khác nhau. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một cơ sở hạ tầng mạnh mẽ và có thể mở rộng để phù hợp với các ứng dụng blockchain đa dạng.

Kết luận

Lời kết tóm tắt các cập nhật và tiến trình quan trọng trong hệ sinh thái Cardano được thảo luận xuyên suốt bài nói chuyện. Hoskinson nhắc lại các mốc quan trọng đã đạt được trong quá trình phát triển CIP 1694, hội thảo cộng đồng, hành động quản trị, nỗ lực phi tập trung hóa, những tiến bộ trong các dự án như Mithril và Plutus, cũng như sự tích hợp của các sidechain. Hoskinson nhấn mạnh sự phát triển liên tục và bản chất hợp tác của hệ sinh thái Cardano, nêu bật cam kết xây dựng một nền tảng blockchain có thể mở rộng, an toàn và phi tập trung.


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới