Skip to main content

Hội thảo Blockchain NTU 2023 - Vitalik Buterin

Ngày 18/10/2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Video nói về Hội thảo Blockchain NTU 2023 - Vitalik Buterin chia sẻ lịch sử và phát triển dự án Ethereum từ khi bắt đầu vào năm 2013, tập trung vào ý tưởng cơ bản và ứng dụng của Ethereum, bao gồm tiến bộ từ giao thức Covered Coins sang ERC20, khái niệm smart contracts và hệ sinh thái DAOs (Tổ chức Tự động phi tập trung). Ông cũng thảo luận về quá trình nghiên cứu Proof of Stake và cải tiến về tính khả dụng (scalability) của Ethereum thông qua khái niệm sharding.


--:--
--:--

Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới