Skip to main content

Hiến pháp Tối thiểu Khả dụng (MVC)

Ngày 30/07/2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Tóm tắt nội dung

Charles Hoskinson đang thảo luận về Hiến pháp Tối thiểu Khả dụng (MVC) và điều này sẽ trở thành Hiến pháp chính thức của cộng đồng. Hiện tại, Cardano có một chính phủ gần như chưa hoàn chỉnh và cần cải tiến. Bước đầu tiên là xây dựng một Nhóm làm việc nhỏ để viết Hiến pháp Tối thiểu Khả dụng và sau đó tổ chức một Hội nghị Hiến pháp để tạo ra phiên bản cuối cùng của Hiến pháp. Quá trình này sẽ rất bao gồm và minh bạch, với việc mời hơn 100 quốc gia tham gia và bầu cử đại biểu từ mỗi hội thảo tham gia.

Điều quan trọng là việc xây dựng Hiến pháp này là mở rộng và tái sử dụng cho các phiên bản sau này, cho phép cập nhật và đánh giá lại vào khoảng mỗi 5 hoặc 10 năm. Điều này đòi hỏi sự tham gia rộng rãi và mang lại nhiều cơ hội học hỏi cho cộng đồng, kể cả việc đưa các chuyên gia về Hiến pháp vào Nhóm làm việc để hỗ trợ và chỉ đạo quá trình viết Hiến pháp.

Nghe đọc podcast tóm tắt nội dung

--:--
--:--

Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới