Skip to main content

Động lực lớn để phát triển

Ngày 03/08/2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Tóm tắt nội dung
Trong đoạn trích trên, Charles Hoskinson đã phát sóng trực tiếp từ Colorado, Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 7 năm 2023. Ông đã tham gia nhiều sự kiện và hội thảo, gặp gỡ cộng đồng liên quan đến Cardano. Họ đã thảo luận về mô hình quản trị tối thiểu và cách phát triển Cardano để thu hút nhiều người tham gia hơn. Phiên bản Node 8.2 và SanchoNet sẽ ra mắt sớm, cung cấp các tính năng mới để kiểm tra và xây dựng. Cộng đồng sẽ bỏ phiếu phê chuẩn mô hình CIP-1694 và cần xác định mức đảm bảo chất lượng cho một hard fork nếu cần. Ngoài ra, đã có những thay đổi quan trọng đối với Catalyst và Intersect, mở cửa cho các dự án mới và mang lại nhiều cơ hội tham gia phát triển Cardano. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển tích cực, cộng đồng cũng đối diện với nhiều ý kiến khác nhau, yêu cầu sự đồng thuận và hòa giải. Charles đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc cải thiện EQ của cộng đồng, đồng thời không chỉ tập trung vào IQ về công nghệ.
--:--
--:--

Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới