Skip to main content

Cơ chế Phí phân tầng (The Tiered Pricing mechanism)

Ngày 04/05/2023

Trong một tweet gần đây, Charles Hoskinson cho biết, IOG đã công bố một bài nghiên cứu mới về cơ chế Tiered Pricing (định phí theo phân tầng)

Tài liệu chi tiết có sẵn tại đây

Tóm tắt tài liệu
  • Phí giao dịch là một chủ đề gây tranh cãi trên nhiều mạng blockchain do không thể biết trước được và chi phí cao cho các giao dịch khẩn cấp.

  • Một giải pháp được đề xuất trong một bài nghiên cứu gần đây là một cơ chế định giá theo cấp. Theo đó, cơ chế đề xuất việc phân chia tài sản của blockchain thành nhiều cấp, mỗi cấp có độ trễ về việc cung ứng dịch vụ và chi phí riêng, được xác định linh hoạt dựa trên nhu cầu của người dùng. Người dùng có thể chọn cấp độ mà họ muốn gửi giao dịch của mình và trả mức phí tương ứng.

  • Mô hình được đề xuất giải quyết được sự tắc nghẽn và phân chia lợi ích tốt hơn đáng kể so với một hệ thống hiện tại. The mô hình tính phí cũ, tất cả các giao dịch được trộn lẫn với nhau.

  • Bài viết nhấn mạnh tính tương thích và ổn định của cơ chế Định giá theo Bậc (Tiered Pricing) và chứng minh rằng cơ chế này luôn có thể tìm thấy các kết hợp độ trễ và giá thỏa mãn chính sách được đề xuất. Các tác giả tiến hành đánh giá thử nghiệm cơ chế, cho thấy nó có thể xác định và định giá các giao dịch khẩn cấp và không khẩn cấp tương ứng, dẫn đến doanh thu trung bình cao hơn Ethereum mặc dù tính giá thấp hơn cho 3/4 số giao dịch.

  • Các tác giả cũng lưu ý rằng giải pháp Định giá theo tầng có thể tạo nguồn thu tốt hơn cho sự phát triển của cả ứng dụng có mức độ khẩn cấp cao và thấp vì sự phát triển dài hạn của hệ sinh thái có thể phụ thuộc vào loại lưu lượng được ưu tiên.

  • Nghiên cứu kết luận bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của các giả định phân phối trong cơ chế định giá và ý nghĩa quan trọng đối với việc triển khai EIP-1559 trên blockchain Ethereum.

  • Cơ chế Định giá theo Bậc trình bày một giải pháp linh hoạt và hiệu quả cho các cơ chế định giá trong các hệ thống blockchain, đưa ra giải pháp cho các cơ chế phí giao dịch hiện tại không bao gồm và khiến các giao dịch khẩn cấp thấp trở nên quá đắt khi sử dụng.


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới