Skip to main content

CIP-1694 Cộng đồng phi tập trung có thể đưa ra quyết định ưu việt không?

Ngày 06/06/2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Sau đây là nội dung tóm tắt của một video kéo dài 1h43' trao đổi của cộng đồng về CIP-1694. Vấn đề trao đổi xoay quanh việc liệu Cộng đồng phi tập trung có thể đưa ra quyết định ưu việt không? Buổi thảo luận cũng có Charles Hoskinson tham dự và chia sẻ quan điểm.

Chúc các bạn thu lượm được nhiều thông tin bổ ích.

Nghe đọc podcast

--:--
--:--
Tóm tắt
Đây là một video của một cuộc họp thảo luận về các mối đe dọa Phi tập trung trong bối cảnh tiến trình của Cardano đối với kế hoạch quản trị cộng đồng. Những người tham gia cuộc họp đang xem xét một báo cáo được chuẩn bị bởi Photrec và QA DAO phân tích khả năng của các cộng đồng phi tập trung để đưa ra quyết định vượt trội. Báo cáo xác định các góc phần tư của các mối đe dọa đối với Phi tập trung và xem xét cách CIP 1694 của Cardano phù hợp với các mối đe dọa đó. Nó cũng giới thiệu khái niệm ra quyết định dựa trên sự đồng ý, cung cấp các phương pháp thay thế cho các cộng đồng phi tập trung để đưa ra quyết định mà không cần dựa vào các quy trình bỏ phiếu.

Người hướng dẫn cuộc họp, Kendrick Nelson, bắt đầu bằng cách giới thiệu báo cáo và nội dung của nó. Ông giải thích rằng báo cáo nhằm đánh giá liệu các cộng đồng phi tập trung có thể đưa ra quyết định tốt hơn và xác định các lực lượng tập trung có thể làm suy yếu sự Phi tập trung hay không. Việc phân tích CIP 1694 liên quan đến các mối đe dọa này được thảo luận, sau đó là phần giới thiệu về việc ra quyết định dựa trên sự đồng ý lấy cảm hứng từ xã hội.

Để chứng minh các nguyên tắc của việc ra quyết định xã hội, những người tham gia tham gia vào một bài tập vòng tròn xã hội, được Kendrick tạo điều kiện. Họ thảo luận về các khía cạnh khác nhau liên quan đến Phi tập trung, chẳng hạn như sự cân bằng quyền lực giữa các nhóm quản trị, tác động của Phi tập trung đối với giá trị, vai trò của xác minh bản sắc và các ưu đãi và cơ chế thúc đẩy hành vi ra quyết định trong các cộng đồng phi tập trung.

Những người tham gia đặt ra câu hỏi và mối quan tâm về các khía cạnh cụ thể của Phi tập trung, bao gồm ảnh hưởng của sự tích lũy của cải và nhu cầu về kế hoạch chuyển đổi, vai trò của xác minh bản sắc trong việc duy trì sự Phi tập trung và ảnh hưởng của các quyết định quản trị đối với toàn bộ cộng đồng. Họ cũng khám phá khái niệm về nhóm cổ phần và vai trò của họ trong quá trình quản trị.

Trong suốt cuộc họp, những người tham gia bày tỏ suy nghĩ của họ và cung cấp phản hồi về các chủ đề được thảo luận. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm sự cân bằng giữa Phi tập trung và quản trị hiệu quả, nhu cầu xác nhận danh tính mạng ngang hàng, và các thí nghiệm và chỉnh sửa tiềm năng đối với kế hoạch quản trị của Cardano để giải quyết các mối đe dọa được xác định.

Tóm lại, video cung cấp một cái nhìn tổng quan về một cuộc họp tập trung vào việc đánh giá các mối đe dọa đối với Phi tập trung và khám phá các quy trình ra quyết định thay thế cho các cộng đồng phi tập trung. Những người tham gia thảo luận về những phát hiện của báo cáo và tham gia vào một bài tập vòng tròn cộng đồng để hiểu rõ hơn về các nguyên tắc ra quyết định dựa trên sự đồng ý. Cuộc họp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các mối đe dọa đối với Phi tập trung và thực hiện các chỉnh sửa thông tin cho kế hoạch quản trị để đảm bảo một quá trình ra quyết định công bằng và hiệu quả trong các cộng đồng phi tập trung.


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới