Skip to main content

Cardano: Chuỗi chéo, cầu nối và các khả năng tương tác

Ngày 21/04/2023

Theo bài viết được đăng tải tại essentialcardano.io

Bài báo cung cấp thông tin cập nhật về tiến trình của Cardano với cầu nối chuỗi chéo (cross-chain bridges) và các giải pháp tương tác khác. Nhóm đằng sau Cardano, một nền tảng blockchain, đang nghiên cứu phát triển các giải pháp khác nhau để cải thiện khả năng tương tác giữa các blockchain khác nhau và cho phép các giao dịch liền mạch trên chúng.

Một trong những giải pháp chính đang được phát triển là cầu nối chuỗi chéo, cho phép chuyển tài sản giữa Cardano và các blockchain khác. Nhóm hiện đang làm việc để xây dựng cầu nối với Ethereum và Bitcoin, với kế hoạch mở rộng sang các blockchain khác trong tương lai. Họ cũng đang nghiên cứu phát triển một tiêu chuẩn siêu dữ liệu phổ quát để cải thiện khả năng tương tác giữa các blockchain khác nhau.

Ngoài cầu nối chuỗi chéo, Cardano cũng đang khám phá các giải pháp khả năng tương tác khác như sidechains, hoán đổi nguyên tử và tài sản được bao bọc. Sidechains sẽ cho phép tạo chuỗi tùy chỉnh có thể được kết nối với mạng chính Cardano, trong khi hoán đổi nguyên tử sẽ cho phép trao đổi ngang hàng ngay lập tức giữa các loại tiền điện tử khác nhau. Mặt khác, các tài sản được bao bọc sẽ cho phép tạo các mã thông báo đại diện cho các tài sản từ các blockchain khác.

Bài báo kết thúc bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng tương tác trong không gian blockchain và cách Cardano cam kết phát triển các giải pháp cho phép giao dịch liền mạch giữa các blockchain khác nhau.


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới