Skip to main content

Cách tạo và trả lời các cuộc thăm dò bằng lệnh cardano-cli

Ngày 09/05/2023

Tóm tắt Video hướng dẫn có tiêu đề "Khóa học về node Cardano | Cách tạo và trả lời các cuộc thăm dò bằng việc sử dụng lệnh cardano-cli"

Tóm tắt nội dung

Đây là video hướng dẫn cách tạo và trả lời các cuộc thăm dò bằng Cardano CLI (giao diện dòng lệnh). Tính năng này được giới thiệu trong node Cardano phiên bản 8.0 dưới dạng tính năng tạm thời cho đến khi các tính năng quản trị đầy đủ được phát hành. Hướng dẫn bắt đầu bằng cách giải thích rằng khi Cardano muốn biết ý kiến, cảm xúc và suy nghĩ của người vận hành stake pool về nhiều chủ đề khác nhau.

Hướng dẫn tiếp tục giải thích cách thức hoạt động của tính năng thăm dò ý kiến bằng cách tạo một cuộc thăm dò ý kiến và chạy nó giữa những người vận hành stake pool. Cuộc thăm dò được coi là chính thức vì nó được ký bằng khóa ký của bên ủy quyền, là giao dịch gửi cuộc thăm dò. Cardano Foundation, IOG hoặc EMURGO sẽ đăng các cuộc thăm dò trực tuyến và các nhà vận hành stake pool có thể trả lời chúng.

Hướng dẫn chỉ ra cách tạo một cuộc thăm dò bằng cách giới thiệu một tiểu ban quản trị mới, "tạo cuộc thăm dò". Lệnh con này có một số tùy chọn, bao gồm tạo các câu hỏi, cho phép người dùng thêm câu hỏi vào cuộc thăm dò ý kiến. Hướng dẫn cung cấp một câu hỏi ví dụ, "Tên tốt nhất cho một con chó là gì?" và ba câu trả lời có thể: Cheeto, Ham và Rocker. Có thể chuyển hướng đầu ra tiêu chuẩn của lệnh này sang tệp JSON để thu thập siêu dữ liệu. Tệp siêu dữ liệu sẽ cần thiết khi xây dựng giao dịch để gửi câu hỏi đến chuỗi.

Hướng dẫn chỉ ra cách xây dựng một giao dịch để đăng cuộc thăm dò trực tuyến. Để xây dựng một giao dịch, người dùng cần sử dụng lệnh xây dựng. Hướng dẫn này cung cấp một lệnh ví dụ để xây dựng một giao dịch, bao gồm các đầu vào giao dịch, UTXO (đầu ra giao dịch chưa sử dụng) sẽ được sử dụng cho giao dịch này. Sau khi giao dịch được xây dựng, nó có thể được đăng trực tuyến.

Nhìn chung, hướng dẫn cung cấp giải thích chi tiết về cách tạo và trả lời các cuộc thăm dò bằng Cardano CLI. Đây là một hướng dẫn hữu ích cho bất kỳ ai quan tâm đến việc tham gia vào quy trình quản trị của Cardano.

Hãy xem video để biết thêm nội dung chi tiết


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới