Skip to main content

Basho, Input Endorsers và khả năng mở rộng của Cardano

Ngày 30/07/2023 - Chia sẻ bài viết này trên Twitter | FacebookTelegram

Charles Hoskinson đang thuyết trình về Basho, một kỷ nguyên hay bị hiểu lầm nhất. Ông giới thiệu một bài thuyết trình khác về việc tiến bộ công nghệ thông qua Input Endorsers. Scalability (khả năng mở rộng) là mục tiêu chính và có những yếu tố cần xem xét như dự đoán, chi phí và tính đáng tin cậy. Bên cạnh đó, còn có những vấn đề khác như tăng trưởng tài nguyên, tính bảo mật và sự công bằng trong việc tham gia. Cardano đang tập trung vào các giải pháp như Hydra, Mithril và Side Chains để đạt được khả năng mở rộng tốt hơn và hướng đến mục tiêu giảm phí giao dịch và tăng tính sẵn sàng của hệ thống.

Nghe đọc podcast tóm tắt nội dung

--:--
--:--

Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới