Skip to main content

Hoskinson - Silent Danger

Ngày 22/03/2023

Tóm tắt nội dung video
  1. Charles Hoskinson bình lunja về một báo cáo kinh tế mới cho Tổng thống Hoa Kỳ.
  2. Báo cáo dành toàn bộ một chương cho tài sản kỹ thuật số và tuyên bố rằng chúng đang học lại các nguyên tắc kinh tế từ cuộc khủng hoảng ngân hàng năm 1907.
  3. Báo cáo thảo luận về những rủi ro liên quan đến ngân hàng ngầm, ngân hàng dự trữ một phần và Cuộc hoảng loạn năm 1907.
  4. Những người ủng hộ tài sản kỹ thuật số mong muốn tạo ra một hệ thống tài chính phi tập trung mà không cần phụ thuộc vào chính phủ và các khuôn khổ pháp lý của họ.
  5. Báo cáo lập luận rằng tài sản crypto chưa mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, môi trường vật chất hoặc hệ thống tài chính, nhưng đã tạo ra nhiều chi phí lớn
  6. Báo cáo cũng đặt ra câu hỏi về các quy định và chính sách của chính phủ để bảo vệ người tiêu dùng.

Hãy xem video để biết thêm nội dung chi tiết


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới