Skip to main content

Cardano có bền vững về mặt kinh tế trong dài hạn không?

Ngày 25 tháng 11 năm 2022

Mạng phi tập trung là một cơ chế phức tạp. Blockchain cần một mạng máy tính đủ lớn để duy trì sổ cái phân tán và đảm bảo an toàn. Những người đóng góp công sức vào việc vận hành hệ thống luôn kỳ vọng có được lợi ích kinh tế cá nhân. Vì vậy, một mô hình kinh tế tạo động lực là một thành phần rất quan trọng để duy trì hoạt động của mạng lưới. Cần một nguồn thu đủ lớn là điều kiện tiên quyết để một mạng blockchain phát triển bền vững lâu dài. 

Hầu hết các mạng blockchain, bao gồm cả Cardano, bắt đầu hoạt động chỉ với một lượng người dùng nhỏ sau khi ra mắt. Vì vậy, nguồn thu ban đầu để duy trì hệ thống thường chủ yếu dựa trên việc phát hành tiền mới. Điều này có thể giúp hệ thống hoạt động tốt trong một vài năm đầu, nhưng tính bền vững lâu dài của mạng lưới blockchain phải dựa trên năng lực cung cấp các tính tiện ích chứ không phải phát hành tiền mới. 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào staking nhìn từ góc độ bền vững kinh tế dài hạn.

TÓM TẮT:

  • Có tới 99% ngân sách dành cho mục tiêu tạo động lực tài chính cho hệ sinh thái đến việc lạm phát tiền mới. Điều này không chỉ đúng với Cardano mà còn đúng với Bitcoin và các mạng khác.
  • Nhiều yếu tố bên ngoài cũng sẽ ảnh hưởng đến sự bền vững kinh tế lâu dài.
  • Tiền dự trữ là một nguồn tài nguyên hữu hạn. Mạng cần phải có nguồn nguồn thu bắt nguồn từ việc cung cấp tiện ích cho người dùng. Tài nguyên này có thể là vô hạn.
  • Staking sẽ bền vững về lâu dài nếu mạng Cardano đủ tiện ích và thu hút đủ người dùng trả tiền. Điều này sẽ cung cấp nguồn thu cho các động lực kinh tế đảm bảo Phi tập trung và an ninh.

Lượng ADA dành cho các động lực kinh tế đến từ đâu?

Lợi ích kinh tế là lý do để nhiều người vận hành một pool staking. Các nhà điều hành pool (SPO) tự nguyện chọn vận hành pool staking của riêng họ vì họ kỳ vọng có được lợi nhuận từ việc cung cấp dịch vụ này. Người nắm giữ ADA cũng có lý do về kinh tế để tham gia staking. Họ coi việc staking là thu nhập thụ động. Trong cả hai trường hợp, mạng Cardano thưởng cho tất cả những người tham gia bằng tiền ADA. Đối với mạng Cardano, phần thưởng giống như một khoản chi phí vận hành hệ thống. Mạng Cardano trả tiền cho người tham gia để bảo mật và Phi tập trung.

Cardano trả phần thưởng sau từng epoch, 5 ngày một lần. Tại thời điểm viết bài, mức chi cho phần thường là khoảng 13 triệu ADA/epoch. Cardano có một nguồn nguồn thu được tạo ra từ việc thu phí. Mỗi epoch, phí thu được khoảng 150.000 ADA. Như vậy, tổng số thưởng của Cardano có chi phí cao hơn đáng kể so với nguồn thu. Hiện tại, guồn thu từ phí giao dịch chỉ bằng 1% tổng chi tiêu của mạng lưới cho các động lực kinh tế.

99% chi phí hiện tại của mạng được chi trả bằng tiền ADA được lấy ra từ nguồn dự trữ. Hiện tại có khoảng 9.870.000.000 đồng ADA trong kho dự trữ. Đối với mỗi epoch, tham số (ρ) được sử dụng để xác định việc mở rộng tiền tệ. Tham số này được sử dụng để tính toán số tiền được rút từ khoản dự trữ. Nó hiện được đặt là 0,003. Con số này được nhân với số tiền ADA trong dự trữ để tính ra số lượng ADA sẽ được sử dụng để làm phần thưởng (đừng quên rằng Cardano cũng có một quỹ dự án - Catalyst). Cần biết thêm là một phần tiền thưởng ADA sẽ được đưa trở lại quỹ dự trữ. Phần thưởng không bao giờ được thanh toán đầy đủ. Nó chỉ là khoảng một nửa.

Số lượng tiền ADA được giới hạn ở mức 45.000.000.000. Vì vậy, chúng ta thấy rõ ràng là số Tiền dự trữ đang dần cạn kiệt. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy những phần thưởng được thanh toán.

Picture

Phần lớn các mạng blockchain phi tập trung hiện tại, bao gồm cả Bitcoin, hoạt động tương tự nhau. Trong các khối Bitcoin, các khoản phí thu được từ 0,01 đến 0,2 BTC. Trung bình mất 10 phút để khai thác một khối. Tùy từng thời điểm, phí thu được cũng có thể tăng thêm trong khoảng 0,02 đến 0,05 BTC nhưng đôi khi có thể là 0,2 BTC. Phần thưởng lấy từ quỹ dự trữ hiện tại là 6,25 BTC. Như vậy với mạng Bitcoin, phí thu được cũng chỉ chiếm khoảng 1 đến 5% tổng chi tiêu của mạng. Hầu hết phần thưởng vẫn phải dựa vào việc phát hành tiền BTC mới.

Bitcoin đã hoạt động từ năm 2009 và thậm chí nó đã thất bại trong việc đảm bảo nguồn thu từ phí cao hơn. Hiện tại, phần thưởng của mạng Bitcoin vẫn phụ thuộc vào việc phát hành BTC mới.

Xem thêm video Bitcoin: What's next?

Nguồn thu của người vận hành bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác.

Sự biến động của crypto là tác động lớn nhất. Vì nó khiến việc dự đoán khả năng sinh lời của một người vận hành trở nên khó khăn. Người vận hành pool và người ủy quyền được thưởng bằng tiền ADA. Giao thức luôn trả các phần thưởng tương tự bằng tiền gốc, bất kể chi phí vận hành nhóm mà các nhà khai thác trả bằng USD. Nếu giá cả thị trường của đồng tiền ADA giảm, tổng nguồn thu của nhà khai thác sẽ giảm. Các nhà điều hành pool phải lường trước sự sụt giảm giá cả của thị trường. Việc vận hành một pool trong thị trường giá xuống sâu có thể không mang lại lợi nhuận cho một số người.

Không có chi phí trực tiếp liên quan đến staking. Do đó, các bên ủy thác ở một vị trí tốt hơn so với các SPO. Họ nắm giữ stake của mình và vẫn kiếm được phần thưởng khi đóng góp vào tính bảo mật và Phi tập trung của mạng. Điều quan trọng đối với mạng là tính phi tập trung và bảo mật không suy giảm quá nhiều trong thị trường giá xuống. Khi giá cả thị trường của đồng tiền ADA giảm, tính bảo mật giảm một phần, nhưng không Phi tập trung. Người ủy quyền xứng đáng nhận được phần thưởng khi staking. Trong bối cảnh của bài viết, điều quan trọng là mạng luôn có đủ số lượng ADA để thưởng cho tất cả những người tham gia.

Một yếu tố quan trọng khác là tỷ lệ chấp nhận mạng và tâm lý chung của thị trường. Tất cả các mạng blokchain thường được sử dụng ít hơn đáng kể trong thị trường giá xuống và ngược lại, việc sử dụng chúng tăng lên đáng kể trong thị trường giá lên. Sự khác biệt có thể được nhân lên nhiều lần. Các mạng blockchain nếu cung cấp được nhiều tiện ích sẽ được người dùng sử dụng liên tục bất kể thị trường giá biến động. Điều này sẽ ổn định nguồn thu dựa trên việc phát sinh từ phí dịch vụ.

Cardano là một nền tảng layer-1, vì vậy nó có tiềm năng rất lớn về việc tạo nguồn thu từ tính tiện ích. Càng nhiều ứng dụng và dịch vụ trên Cardano và chúng càng được sử dụng nhiều thì nguồn nguồn thu sẽ càng lớn. Bất kỳ dự án blockchain nào muốn bền vững trong thời gian dài đều phải ngừng phụ thuộc vào việc phát hành các đồng tiền mới được. Nếu số lượng tiền gốc bị giới hạn, như trong trường hợp của mạng Cardano là 45 tỷ ADA, thì tài nguyên này là hữu hạn. Mạng phải có nguồn nguồn thu đủ lớn bắt nguồn từ việc gia tăng tính tiện ích. Tài nguyên này về nguyên tắc là vô hạn miễn là mạng duy trì hiệu ứng mạng cao, tức là tính tiện ích và sự chấp nhận.

Picture

Trong hình trên, bạn có thể thấy các ứng dụng tạo nguồn thu khác nhau. DEX, nền tảng cho vay, thị trường, v.v. sẽ tăng cường sử dụng mạng. Tổng nguồn thu của Cardano sẽ là tổng của tất cả các khoản phí thu được. Chỉ có tính tiện ích mới có thể đảm bảo tính bền vững kinh tế lâu dài.

Lý tưởng nhất cho một mạng blockchain là 99% phần thưởng cho mục đích tạo động lực kinh tế sẽ đến từ việc thu phí từ các tiện ích của mạng lưới. Hiện tại, mạng Cardano chưua ở thời điểm đó. Nhưng điều quan trọng là Cardano có cơ hội để đạt được điều đó trong vòng vài thập kỷ. Quá trình này sẽ chuyển đổi dần dần. Ở một số giai đoạn, 50% phần thưởng sẽ được tạo thành từ tiền dự trữ và 50% từ phí giao dịch. Sau đó, sẽ có một sự thay đổi và các khoản phí thu được sẽ chiếm đa số.

Tính tiện ích phụ thuộc nhiều vào chất lượng của công nghệ. Ví dụ: số phí thu được phụ thuộc vào thông lượng mạng. Cardano cần mở rộng quy mô hơn ở lớp đầu tiên để xử lý nhiều yêu cầu của người dùng hơn, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lượng tiền ADA thu được. Nền tảng Plutus cung cấp cho nhà phát triển càng nhiều tùy chọn thì càng có thể tạo ra nhiều ứng dụng hữu ích hơn. Chúng ta thấy càng ít vụ hack trong hệ sinh thái Cardano thì nó sẽ càng hấp dẫn. Đừng quên rằng ngoài Cardano còn có nhiều mạng cạnh tranh với các tính năng khác nhau.

Ngoài các tính tiện ích, nhu cầu về sở hữu ADA đóng một vai trò quan trọng trong sự bền vững kinh tế lâu dài. Nhu cầu là tổng của hai yếu tố chính, tính tiện ích và kỳ vọng giá. Sự tăng trưởng giá cả của cổ phiếu của các gã khổng lồ công nghệ thông tin phụ thuộc vào hiệu ứng mạng của các sản phẩm của họ. Thành công luôn đi kèm với sự phát triển. Các yếu tố kinh tế như sự khan hiếm kỹ thuật số, việc sử dụng crypto làm tài sản thế chấp trong các dịch vụ DeFi hoặc CeFi, v.v. cũng ảnh hưởng đến sự tăng trưởng về giá trị của tiền bản địa.

Giá cả thị trường của đồng tiền ADA càng cao thì phần thưởng tính bằng USD cho người vận hành pool và người được ủy quyền càng cao. Mọi người coi việc staking là một cách để đảm bảo thu nhập thụ động. Đây là một yếu tố kinh tế không phụ thuộc trực tiếp vào tính tiện ích của mạng.

Kỳ vọng giá của một số đông người có thể khiến giá cả thị trường của các đồng tiền tăng lên, nhưng chỉ là tạm thời. Nếu mạng lưới không phát triển và sự tăng trưởng dừng lại, có thể có sự sụt giảm nhu cầu và sau đó là sự chuyển hướng của mọi người sang các tài sản khác. Tăng trưởng tính tiện ích và hiệu ứng mạng quan trọng hơn tăng trường số người đầu cơ kỳ vọng tăng giá thuần túy. Nhưng tăng trưởng tiện ích cũng khó đạt được hơn nhiều.

Tính bền vững về kinh tế của staking

Để đảm bảo tính bền vững về mặt kinh tế của việc staking, nó phải phụ thuộc vào một nguồn tài nguyên vô hạn. Như đã mô tả ở trên, việc phát hành tiền mới là một nguồn tài nguyên hữu hạn nhằm cung cấp cho pool và cộng đồng đủ thời gian để xây dựng mạng lưới và hệ sinh thái. Tài nguyên này là tạm thời. Điều quan trọng là tăng số lượng người dùng mạng Cardano sẵn sàng trả tiền để sử dụng nó. Khả năng sử dụng, do đó trả tiền cho người dùng, là một nguồn tài nguyên vô hạn.

Người dùng trả tiền ADA cho các dịch vụ sẽ là nguồn thu để lấp đầy ngân sách phần thưởng. Những đồng tiền ADA này sẽ được thanh toán từ ngân sách phần thưởng cho các nhà điều hành pool và người ủy quyền. Chu kỳ này về cơ bản có thể lặp lại vô thời hạn, nhưng chỉ trên lý thuyết. Không có giao thức nào tồn tại mãi mãi, vì vậy ngay cả Cardano cũng có thời gian tồn tại giới hạn sẽ được xác định bởi chất lượng của công nghệ. Tuy nhiên, nhóm IOG hy vọng Cardano sẽ tồn tại trong vài thập kỷ.

Picture

Lưu ý rằng nguồn thu của Cardano được sử dụng như một động lực kinh tế để đảm bảo tính phi tập trung và bảo mật. Sự tồn tại của mạng không được đảm bảo và phụ thuộc vào việc mọi người mong đợi phần thưởng cho nỗ lực và chi phí liên quan đến việc duy trì hoạt động của mạng. nguồn thu không được nhận bởi bất kỳ Giám đốc điều hành, quản lý hoặc nhóm nào, mà bởi những người nắm giữ tiền ADA hoặc làm công việc hữu ích cho mạng. Khi epoch Voltaire kết thúc, nhóm sẽ được trả tiền cho công việc của họ từ ngân quỹ của dự án.

Hãy tóm tắt nó. Staking đang và sẽ trong vài năm tới chủ yếu phụ thuộc vào việc mở rộng tiền tệ, tức là giải phóng tiền từ kho dự trữ. Dần dần, mạng sẽ ngày càng trở nên hữu ích hơn và có thể thu được nhiều tiền ADA hơn từ phí. Ngay bây giờ tỷ lệ là 99 trên 1 về sự phụ thuộc vào việc mở rộng tiền tệ. Điều đó cần phải được đảo ngược từ từ và mạng phải phụ thuộc chủ yếu vào phí. Tiền dự trữ sẽ dần cạn kiệt và một ngày nào đó sẽ đóng một vai trò không đáng kể trong việc staking phần thưởng.

KẾT LUẬN

Sự tồn tại của các mạng blockchain với số lượng tiền giới hạn sẽ ngày càng phụ thuộc vào mô hình nguồn thu kinh tế. Nó phụ thuộc vào tính tiện ích và kỳ vọng của người dùng. Nếu một mạng không thể tạo ra nguồn thu đủ lớn, nó sẽ không có đủ tài nguyên để trả cho các chi phí liên quan đến phân quyền và bảo mật. Điều này sẽ đe dọa sự tồn tại của nó. Dựa vào kỳ vọng lợi ích kinh tế đơn thuần có thể là chưa đủ và cách an toàn nhất để duy trì sự bền vững kinh tế lâu dài là tính tiện ích.

Ngân sách phần thưởng không thể được lấp đầy bằng niềm tin hoặc câu chuyện kể, mà chỉ bằng một khoản phí sử dụng giao thức. Chỉ đơn thuần nắm giữ tiền (Hodling) là một kẻ thù lớn đối với tính tiện ích vì nó không tạo ra nguồn thu. Nhưng ít nhất nó làm tăng sự khan hiếm kỹ thuật số. Cardano là một nền tảng, vì vậy nó có tiềm năng cung cấp cho người dùng nhiều tính năng hữu ích. Đừng ngại sử dụng các sản phẩm DeFi. Hiệu ứng mạng của Cardano phụ thuộc vào từng người nắm giữ ADA. Một ứng dụng cụ thể càng được thử nghiệm nhiều và tồn tại càng lâu thì càng hấp dẫn đối với những người dùng khác chưa tham gia vào hệ sinh thái.

Tính bền vững về kinh tế của việc staking hiện phụ thuộc vào việc mở rộng tiền tệ và cuối cùng phải được thay thế bằng nguồn thu từ phí.

Nguồn bài viết tại đây.


Picture


Đọc thêm các bài viết liên quan tại thẻ Tags bên dưới